Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych komentarze do zmian 2019

 1. Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
  Ochrona danych osobowych w jednostkach oświaty
  Drugie wydanie publikacji uwzględnia przed wszystkim nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych dokonaną ustawą z 7.11.2014 r. o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U. 2014 r. poz. 1 ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788325576554 Autor: Balicki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Polityka bezpieczeństwa informacji biura rachunkowego
  Polityka bezpieczeństwa informacji biura rachunkowego
  Książka zawiera omówienie zagadnień, które budzą najwięcej wątpliwości w zakresie tworzenia i przestrzegania polityki bezpieczeństwa w małej firmie takiej jak np. małe biuro podatkowe, na CD znajduj ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326963940 Autor: Glen Piotr
  Wiedza i Praktyka
 3. System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych
  System kontroli GIODO i ochrona informacji niejawnych Praktyczne wskazówki ochrony i kontroli danych osobowych i informacji niejawnych
  Od 7.3.2011 r. zmieniły się zasady kontroli GIODO w związku z nowelizacją przepisów o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1497). Nowe przepisy odnoszą się do zadań Generalnego Inspek ...
  Wydanie: 2011 Isbn: 9788325526672 Autor: Anna Jędruszczak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wzory pism i przepisy
  Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wzory pism i przepisy
  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych. Autor w sposób przystępny wyjaśnia zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych, wykorzystując najnowsze orzecznic ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8376200026 Autor: Andrzej Drozd
  LexisNexis Polska
 5. Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych
  Licencje na korzystanie z elektronicznych baz danych
  W polskim piśmiennictwie prawniczym problematyka licencji na korzystanie z elektronicznych baz danych była dotychczas w zasadzie pomijana. Tymczasem wraz ze wzrostem znaczenia zbiorów elektronicznych zwięks ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 837416770X Autor: Rafał Sikorski
  Wolters Kluwer Polska
 6. Zarządzanie przechowywaniem danych
  Zarządzanie przechowywaniem danych Metodyka oceny efektywności
  Niezaspokojenie potrzeb informacyjnych organizacji prowadzić może do zakłócenia jej rozwoju, funkcjonowania przez pewien czas, a nawet jej unicestwienia. Skuteczne dostarczanie informacji na potrzeby organi ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788374881470 Autor: Jakub Swacha
  Wydawnictwo Placet Plak Leszek
 7. Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych
  Wzorcowa dokumentacja ochrony danych osobowych
  Prezentowana książka zawiera kompleksowy zestaw firmowych dokumentów niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu podmiotów gospodarczych mających styczność z danymi osobowymi. ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 9788374263979 Autor: Przemysław Kral
  Wydawnictwo ODDK
 8. Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wzory pism i przepisy
  Ustawa o ochronie danych osobowych Komentarz Wzory pism i przepisy
  Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem jej najobszerniejszej nowelizacji z 22 stycznia 2004 r., rozporządzeń wykonawc ...
  Wydanie: 2006 Isbn: 837334635X Autor: Andrzej Drozd
  LexisNexis Polska
 9. Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów
  Prawna ochrona danych osobowych w Polsce na tle europejskich standardów
  Uchwalone w 1997 Ustawy o ochronie danych osobowych stanowiło istotne wydarzenie w dziedzinie ochrony praw jednostki w demokratycznym państwie prawnym. Perspektywa X-lecia obowiązywania tego doniosłego aktu ...
  Wydanie: 2008 Isbn: 8372853578 Autor: Grzegorz Goździewicz
  Wydawnictwo TNOiK
 10. Ochrona danych osobowych Aktualne problemy i nowe wyzwania
  Ochrona danych osobowych Aktualne problemy i nowe wyzwania
  Od 1999 r. administratorzy bezpieczeństwa informacji spotykają się na cyklicznych kongresach organizowanych przez European Network Security Institute. W ubiegłym roku odbył się jubileuszowy X Kongres Admi ...
  Wydanie: 2007 Isbn: 8375261974 Autor: Grzegorz Sibiga
  Wolters Kluwer Polska