Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych komentarze do zmian 2019

 1. Internet
  Internet
  Przetwarzanie danych osobowych jest od półwiecza przedmiotem regulacji prawnych, zmieniających się w miarę rozwoju społeczeństwa informacyjnego, skupionego na zmniejszaniu niepewności. W kształtowaniu ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381585217 Autor: Kamil Czaplicki
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
  Ochrona danych osobowych w spółdzielni i wspólnocie mieszkaniowej
  Praktyczny komentarz do RODO oraz nowej ustawy o ochronie danych osobowych, z uwzględnieniem specyfiki wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych- Udostępnianie dokumentów zawierających dane osobowe, np. kosz ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381580359 Autor: Marcin Nowak
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. RODO 2018 w firmie i księgowości
  RODO 2018 w firmie i księgowości
  Publikacja zawiera omówienie wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (U ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381375092 Autor:
  Infor
 4. Ochrona danych osobowych w działach kadr
  Ochrona danych osobowych w działach kadr Stan prawny na 4 maja 2019 roku
  Ochrona danych osobowych. Zbiór przepisów. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). Ustawa o ochronie danych osobowych (UODO). Ustawa sektorowa wdrażająca RODO. Stan prawny na 4 maja 2019 r. Uwzgl ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606172 Autor: Seria z paragrafem
  Wolters Kluwer Polska
 5. Ochrona danych pracowników
  Ochrona danych pracowników
  Publikacja dotyczy ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy Kodeks pracy i ma na celu omówienie zmian przepisów w tym zakresie. Opracowanie omawia zmiany, które obowiązują wszystkich pracodawców. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788366316102 Autor: Jagiełło Edyta
  Infor Biznes
 6. Ochrona danych osobowych w praktyce
  Ochrona danych osobowych w praktyce
  Od 9 lutego 2019 r. w Polsce zaczęto stosować przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/62/UE z 8 czerwca 2011 r. zmieniającej dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu odnosząceg ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381587044 Autor: Aneta Sieradzka
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych
  Wdrażanie systemu ochrony danych osobowych
  W książce przedstawiono zagadnienie ochrony danych osobowych w kościołach i związkach wyznaniowych po rozpoczęciu stosowania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 25.05.2018 r. Analizie poddano nie ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381606981 Autor: Bernard Łukańko
  Wolters Kluwer Polska
 8. Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
  Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych Komentarz
  Komentarz do RODO ma na celu przedstawienie i wyjaśnienie założeń Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788325598679 Autor: Paweł Litwiński
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Ochrona danych osobowych w działach kadr
  Ochrona danych osobowych w działach kadr
  Publikacja prezentuje nowe obowiązki sądów i prokuratury w związku z RODO i ustawą o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. Sądy i prokuratura ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605229 Autor: Agnieszka Grzelak
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy
  Ochrona danych osobowych komentarz do ustawy
  Poradnik przeznaczony jest dla wszystkich, którzy na co dzień zajmują się przetwarzaniem danych osobowych w wymiarze sprawiedliwości (udostępnianiem tych danych lub ich otrzymywaniem). W publikacji autork ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381586214 Autor: Sektor publiczny w praktyce
  Wydawnictwo C.H.Beck