Ochrona praw autorskich
Bestseller

Ochrona praw autorskich

40 zł 30.57 zł

Bagieńska Masiota Aleksandra


Wydawnictwo: Difin
Isbn: 9788379309870
Rok wydania: 2015

Zobacz: Prawo patentowe,

Ochrona praw autorskich Zarys wykładu dla nieprawniczych kierunków studiów

Podręcznik stanowi aktualną syntezę wiedzy z zakresu praw autorskich, przedstawioną w przystępny sposób. Nowością w zakresie nauczania praw autorskich jest jednoczesne wprowadzenie czterech elementów zwiększających zrozumienie treści. Są to:
- uzupełnienie wykładu o elementy podstawowej wiedzy z zakresu różnych dyscyplin prawniczych, w tym prawoznawstwa, prawa cywilnego oraz prawa karnego;
– zamieszczenie treści analizowanych przepisów w tekście;
– ilustrowanie treści licznymi przykładami;
– synteza zagadnień w formie tabel. W ramach klasycznej struktury wykładu z zakresu praw autorskich autorka szeroko omawia zagadnienia związane z dozwolonym użytkiem oraz plagiatem. Znajdziecie w książce m.in. odpowiedzi na następujące pytania:
- Kiedy dzieło może być uznane za chroniony prawem utwór?
- Co zrobić, jeśli ktoś publikuje zdjęcie Waszego autorstwa w internecie?
- Jak przenosić na inne podmioty Wasze prawa autorskie?
- Kiedy można za darmo korzystać z utworów?
- Jak zgodnie z prawem korzystać z praw autorskich innych osób?
- Jakie są następstwa plagiatu? Podręcznik zawiera także zestaw pytań, pozwalających na samodzielne sprawdzenie wiedzy. Skierowany jest do studentów nauk społecznych (nauka o bezpieczeństwie i obronności, o mediach, polityce, komunikacji, pedagogika, psychologia, socjologia), nauk humanistycznych (filozofia, historia, historia sztuki, literaturoznawstwo) oraz ekonomicznych (zarządzanie, ekonomia, finanse). Będzie on również skutecznym wsparciem we wszystkich obszarach nauk (na wszystkich kierunkach), gdzie konieczna jest znajomość praw autorskich, chociażby z uwagi na przygotowywaną pisemną pracę dyplomową.