Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

129 zł 101.64 zł

Krystyna Krzekotowska


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381607445
Rok wydania: 2019

Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowego zasobu gminnego Komentarz

Komentarz do prawa lokatorów uwzględnia dwie ostatnie duże nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz niektórych innych ustaw, które dotyczą przede wszystkim:

nowych zasad najmu komunalnego w zakresie ustalania wysokości czynszu i jego podwyższania,
likwidacji lokali socjalnych i obowiązku ich wyodrębnienia w zasobie komunalnym,
wyłączenia z obowiązku przyznania lokali socjalnych osobom, które samodzielnie mogą zaspokoić swoje potrzeby mieszkaniowe lub dysponują majątkiem to umożliwiającym;
wprowadzenie obowiązku przyznawania pomieszczenia tymczasowego;
umowy najmu okazjonalnego i instytucjonalnego.
Komentarz ma charakter praktyczny i stanowi odpowiedź na problemy zgłaszane przez urzędy i osoby stosujące te przepisy na co dzień. W komentarzu do praw lokatorów zamieszczono bogate orzecznictwo w zakresie stosowania przepisów ustawy z niezbędnym zakresem poglądów doktryny.

Komentarz zainteresuje zarówno właścicieli lokali w tym osób, które chcą prowadzić działalność gospodarczą polegającą na najmie lokali, jak i gminy prowadzące gospodarkę mieszkaniową, zarządców nieruchomości, komorników i radców prawnych oraz najemców lokali.