Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski

Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski

59 zł 46.89 zł

Paczuski Ryszard


Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta
Isbn: 8360186725
Rok wydania: 2012

Ochrona środowiska Zarys wykładu

To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochrony środowiska” – oznaczaną skrótem EE (od ang. Environmental Education), poczynając od pedagogiki dla najmłodszych. Książka zawiera zarys wykładu z zakresu problematyki ogólnej ochrony środowiska składa się z dwóch działów.
Dział pierwszy stanowi charakterystykę ogólną ochrony środowiska, poczynając od ustalenia podstawowych pojęć, które odnoszą się do idei ochrony środowiska, znanej już dziś na całym świecie, jako pewnego rodzaju „wprowadzenia” do problematyki ochrony środowiska, opartej na podstawach prawnych.
Dział II zawiera zwięzłą charakterystykę obowiązującego obecnie w Polsce prawa ochrony środowiska z uwzględnieniem niektórych jego podstawowych cech, struktury oraz głównych składników obowiązującego porządku prawnego.