Od.Nowa


POLSKIE PRAWO PRACY KAZUSY

Last Minute Prawo Pracy od.nowa

Urszula Torbus

Oprócz kompletnego opisu zagadnień przepisów objętych egzaminem autorzy – Michał Barański i Urszula Torbus – zawarli w książce wiele dodatkowych elementów ułatwiających zapamiętywanie informacji i poszerzających wiedzę, takich jak przykłady z życia związane z zastosowaniem konkretnych przepisów czy fragmenty wyroków. Poza opi

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 29.85 zł 34.9

Last Minute Proces karny

Last Minute Proces karny

Bogusław Gąszcz

Proces karny śni Ci się po nocach, a egzamin z KPK wywołuje dreszcze? Potrzebujesz sprawdzonego rozwiązania, dzięki któremu szybko i bez kłopotu powtórzysz cały materiał i uporządkujesz wiadomości. Książka z popularnej serii Last minute to gwarancja solidnej dawki wiedzy przedstawionej w zwięzły i zapadający w pamięć sposób.

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 35.30 zł 39.9

Last minute Postępowanie cywilne

Last minute Postępowanie cywilne

Gąszcz Bogusław

Publikacja przybliża zagadnienia związane z postępowaniem cywilnym, z uwzględnieniem zmian wynikających z nowelizacji prawa. Zawiera niezbędne informacje dotyczące: 1) postępowania procesowego; 2) postępowania nieprocesowego; 3) postępowania zabezpieczającego; 4) postępowania egzekucyjnego. Umożliwia szybie powtórzenie wiadomości prz

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 35.30 zł 39.9

Kodeks drogowy

Kodeks drogowy 2020 odnowa

Anna Prus

Opracowanie zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami wraz ze zmianami, a także najważniejsze przepisy wykonawcze do ww. ustaw. Studiując publikację czytelnik uzyska informację m. in. na temat zasad ruchu drogowego, znaków drogowych, czy odpowiedzialności kierowców za wykroczenia w

Wydawnictwo: Od.Nowa

Prawo Cywilne Przepisy 2019

Prawo Cywilne Przepisy 2020 odnowa

Kaszok Agnieszka

Przepisy 2019” Prawo cywilne – zawiera jednolite teksty ustaw: – ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, – ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy – ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego – ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. Prawo prywatne międzynarodowe – ustawy z dnia 28 lipca

Wydawnictwo: Od.Nowa

Prawo podatkowe Przepisy 2019

Prawo podatkowe Przepisy 2020 odnowa

Anna Prus

Prawo podatkowe 2019 – przepisy w aktualnym brzmieniu. Prawo podatkowe przechodzi obszerną nowelizację w styczniu 2019, dlatego już teraz zadbaj o aktualizację swojej biblioteczki. Jeśli jesteś studentem lub aplikantem, wiadomości zebrane w broszurze Wydawnictwa Odnowa poprowadzą Cię prosto do sukcesu na egzaminie. Jako osoba prywatna zy

Wydawnictwo: Od.Nowa

Taryfikator mandatów i punktów karnych

Taryfikator mandatów i punktów karnych stan prawny 2020 roku

Prus Anna

Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaj

Wydawnictwo: Od.Nowa

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

Prus Anna

Broszura zawiera najnowszy tekst jednolity ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wraz ze zmianami. Przeznaczona głównie dla podmiotów oferujących czynności ubezpieczeniowe z zakresu ubezpieczeń majątkowych i osobowych, dotyczące ochrony na wypadek ryzyka wystąpienia skutków zdarzeń losowyc

Wydawnictwo: Od.Nowa

Cena: 17.78 zł 19.9

Ubezpieczenia społeczne świadczenia ZUS emerytury 2019

Ubezpieczenia społeczne świadczenia ZUS emerytury 2020

Prus Anna

Publikacja jest zbiorem najistotniejszych przepisów dotyczących ubezpieczeń społecznych i świadczeń wypłacanych przez ZUS tj. ustawę o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę o emeryturach i rentach z FUS, ustawę o świadczeniach przedemerytalnych, o rencie socjalnej, świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie ch

Wydawnictwo: Od.Nowa

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze

Last Minute Prawo rodzinne i opiekuńcze 2020

Gólska Anna

Publikacja przybliża zasady stosowania Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Umożliwia szybkie powtórzenie wiadomości przed egzaminem. Zawiera tylko niezbędne informacje: - przedstawione w niezwykle przejrzystej formie; - z wykorzystaniem wielu tabel i diagramów; - z licznymi przykładami z życia i urzędowymi pismami ułatwiającymi zrozumien

Wydawnictwo: Od.Nowa

Polecane działy

Polecane książki