ODDK


Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Borysewicz Anna

Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. w związku z prowadz

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 140.97 zł 189

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Wojdylak Sputowska Zofia

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wy

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 140.97 zł 189

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczny poradnik partnerstwa

Partnerstwo publiczno-prywatne Praktyczny poradnik partnerstwa

Jarosław Zysnarski

W formule partnerstwa publiczno-prywatnego przygotowywane i realizowane są projekty rozwojowe związane z infrastrukturą i usługami komunalnymi. Coraz częściej sięgają do tego narzędzia gminy, powiaty i administracja rządowa. Podczas realizacji takich przedsięwzięć trzeba rozważać i rozstrzygać konkretne dylematy: Jaki model partners

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 116.59 zł 157.5

BHP w podmiotach leczniczych

BHP w podmiotach leczniczych nadzór nad przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy

Słowińska Anna Maria

Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych, w tym. m.in.: - czynniki szkodliwe dla zdrowia, jakie występują w podmiota

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 109.17 zł 147

Wzory pism umów i innych dokumentów w języku polskim angielskim i niemieckim

Wzory pism umów i innych dokumentów w języku polskim angielskim i niemieckim

Kienzler Iwona

Publikacja zawiera wzory najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. W pierwszej części znalazły się wzory pism, które mogą być przydatne szerokiemu gronu Czytelników (np. rezerwacje pokoju hotelowego, samochodu, życiorysy, listy motywacyjne, opinie i referen

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 94.16 zł 115.5

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Małkowska Danuta

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzględniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowyc

Wydawnictwo: ODDK

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Jeżek Przemysław

Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej stawki godzinowej i związany z tym szereg konsekwencji dla zleceniodawcy - zmiana zasad opodatkowania umów

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 137.79 zł 178.5

Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Czerkas Krzysztof

Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZCP). Znajomość specyfiki tych transakcji, kombina

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 144.24 zł 178.5

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności

ODDK

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r.,

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 127.20 zł 157.5

Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce

Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce

Hudziak Beata

Niektóre z obowiązków wobec organów podatkowych nie wymagają od nas osobistego stawiennictwa w siedzibie organu podatkowego. Oznacza to, iż przy ich wykonywaniu możemy skorzystać z osoby pełnomocnika. Autorzy, doświadczeni doradcy podatkowi, szczegółowo omawiają instytucję pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Przykłady, praktyczne

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 102.72 zł 126

Polecane działy

Polecane książki