ODDK


Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Audyt wewnętrzny zamówień publicznych w JSFP

Wojdylak Sputowska Zofia

W publikacji przedstawiono krok po kroku przebieg czynności audytowych w systemie zamówień publicznych. Podstawę opracowania stanowi ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zmieniona nowelizacją z dnia 22 czerwca 2016 r. (Dz.U. poz. 1020 z późn. zm.), oraz akty wykonawcze wy

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 138.47 zł 189

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Odpowiedzialność członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Borysewicz Anna

Jaka odpowiedzialność spoczywa na członkach zarządu spółki z o.o.? Kiedy ponoszą oni odpowiedzialność majątkową, a kiedy karną? Jak bronić się przed odpowiedzialnością za długi spółki? Publikacja to odpowiedź na pytania: kiedy i jakiego rodzaju odpowiedzialność ponoszą członkowie zarządu spółki z o.o. w związku z prowadz

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 140.97 zł 189

Wzory pism umów i innych dokumentów w języku polskim angielskim i niemieckim

Wzory pism umów i innych dokumentów w języku polskim angielskim i niemieckim

Kienzler Iwona

Publikacja zawiera wzory najczęściej spotykanych w obrocie gospodarczym pism, umów i innych dokumentów w języku polskim, angielskim i niemieckim. W pierwszej części znalazły się wzory pism, które mogą być przydatne szerokiemu gronu Czytelników (np. rezerwacje pokoju hotelowego, samochodu, życiorysy, listy motywacyjne, opinie i referen

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 94.16 zł 115.5

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Rachunkowość od podstaw Zbiór zadań z komentarzem z rozwiązaniami

Małkowska Danuta

Obszerny zbiór zadań z rachunkowości finansowej z rozwiązaniami uwzględniający zmiany w ustawie o rachunkowości obowiązujące od 23 września 2015 r. Każde zagadnienie poprzedzono wprowadzeniem teoretycznym, które pozwala na zapoznanie się z danym tematem, a także na usystematyzowanie i przypomnienie wiadomości: od zasobów majątkowyc

Wydawnictwo: ODDK

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło

Rozliczanie umów zlecenia i o dzieło problemy oskładkowania i opodatkowania z uwzględnieniem minimalnej stawki godzinowej

Jeżek Przemysław

Ostatnie miesiące to okres bardzo wielu ważnych zmian w zakresie rozliczania umów zlecenia i o dzieło, które dotykają każdego przedsiębiorcę, z których najważniejsze to: - wprowadzenie od 1 stycznia 2017 roku gwarancji minimalnej stawki godzinowej i związany z tym szereg konsekwencji dla zleceniodawcy - zmiana zasad opodatkowania umów

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 132.49 zł 178.5

Przejmowanie przedsiębiorstw zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Przejmowanie przedsiębiorstw, zorganizowanych części przedsiębiorstw oraz nieruchomości Fuzje przedsiębiorstw

Czerkas Krzysztof

Transakcje fuzji i przejęć przedsiębiorstw (M A) oraz zakupów (przejęć) nieruchomości są integralnym elementem gospodarki rynkowej. Transakcje te są też coraz częstsze w Polsce. W warunkach polskich związane są one także z przejmowaniem tzw. zorganizowanej części przedsiębiorstw (ZCP). Znajomość specyfiki tych transakcji, kombina

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 144.24 zł 178.5

Polska Klasyfikacja Działalności

Polska Klasyfikacja Działalności

ODDK

Polska Klasyfikacja Działalności (PKD), niezbędna przy wpisie podmiotów podejmujących działalność do Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowego Rejestru Sądowego, Krajowej Ewidencji Podatników, a także do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej REGON, wprowadzona rozporządzeniem RM z dnia 24 grudnia 2007 r.,

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 127.20 zł 157.5

Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce

Pełnomocnictwo podatkowe w praktyce

Hudziak Beata

Niektóre z obowiązków wobec organów podatkowych nie wymagają od nas osobistego stawiennictwa w siedzibie organu podatkowego. Oznacza to, iż przy ich wykonywaniu możemy skorzystać z osoby pełnomocnika. Autorzy, doświadczeni doradcy podatkowi, szczegółowo omawiają instytucję pełnomocnictwa w sprawach podatkowych. Przykłady, praktyczne

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 102.72 zł 126

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Odwrotne obciążenie w budownictwie

Hudziak Beata

Odwrotne obciążenie w budownictwie – nowe obowiązki dla podatników W związku z nowelizacją ustawy o VAT (Dziennik Ustaw z 2016 r. poz. 2024) od 1 stycznia 2017 r. poszerzono katalog czynności objętych mechanizmem odwrotnego obciążenia. Ustawodawca zdecydował, że ta procedurą objęte będą usługi wymienione w poz. 2 – 48 załączn

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 94.61 zł 126

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Jak przygotować się do kontroli Państwowej Inspekcji Pracy?

Klemba Katarzyna

Jak zachować się podczas kontroli Państwowej Inspekcji Pracy? Jakie dokumenty przygotować? Na co Inspektorzy zwracają szczególną uwagę? Polecamy praktyczny poradnik, który wskaże m.in.: - jakie są powody wszczęcia kontroli przez PIP, - kiedy można wszcząć kontrolę bez uprzedzenia, - w jaki sposób przebiega kontrola, - jakie są upr

Wydawnictwo: ODDK

Cena: 107.27 zł 115.5

Polecane działy

Polecane książki