Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

99 zł 90.09 zł

Adam Sroga


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381374989
Rok wydania: 2019

Odpowiedzialność członków zarządu spółek kapitałowych

W spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółkach akcyjnych zarząd jest organem, który prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę. Najczęściej tworzy go kilku członków zarządu, którzy wykonują uprawnienia i obowiązki nałożone przez przepisy prawa, umowę spółki oraz jej statut. Z wykonywaniem tych uprawnień i obowiązków wiąże się również odpowiedzialność – zarówno wobec spółki oraz osób trzecich, jak i odpowiedzialność karna. Publikacja w przekrojowy i uporządkowany sposób przedstawia obowiązki i uprawnienia zarządu w spółkach kapitałowych oraz zakres i zasady odpowiedzialności za ich prawidłowe wykonywanie. Zagadnienia te omówiono w podziale na zarząd spółki z o.o. i zarząd spółki akcyjnej. Czytelnik dowie się z publikacji m.in.:
- w jakim zakresie członkowie zarządu spółki z o.o. są odpowiedzialni majątkowo wobec spółki,
- czy członkowie zarządu spółki akcyjnej ponoszą odpowiedzialność za rzetelność informacji podawanych w ogłoszeniach w związku z wydaniem akcji, obligacji lub innych tytułów uczestnictwa w zyskach spółki,
- jakie konsekwencje ma dla członków zarządu spółki niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości.