Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych - przestępstwa menedżerskie

Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych - przestępstwa menedżerskie

149 zł 113.41 zł

Tomasz Pietrzyk


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381870412
Rok wydania: 2019

Odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych

W książce o odpowiedzialności karnej menadżera omówiono odpowiedzialność karną osób zawodowo zajmujących się szeroko rozumianym zarządzaniem spółkami handlowymi. Opracowanie łączy wyczerpującą prezentację zagadnień prawnokarnych z właściwymi instytucjami z zakresu prawa cywilnego i handlowego, które znajdują zastosowanie przy ocenie odpowiedzialności karnej menedżerów spółek handlowych. W książce odpowiedzialność karna menedżerów spółek handlowych szczegółowo przedstawiono m.in.:
przestępstwa nadużycia zaufania w obrocie gospodarczym,
wyrządzenie znacznej szkody majątkowej,
nieprowadzenie lub nierzetelne prowadzenie dokumentacji spółki,
przestępstwa związane z upadłością spółki i z rachunkowością,
ogłoszenie lub przedstawienie nieprawdziwych danych.