Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

Michał Murawski


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381077576
Rok wydania: 2017

Odwrotne obciążenie podatkiem VAT w usługach budowlanych

W książce w sposób kompleksowy i przejrzysty omówiono mechanizm odwrotnego obciążenia (reverse-charge) stosowany przy rozliczaniu usług budowalnych od 1.01.2017 r., analizując szczegółowo przepisy ustawy z 1.12.2016 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw.

W publikacji zaprezentowano nie tylko rozliczenia z tytułu realizacji projektów budowlanych z udziałem podmiotów krajowych, lecz także mających siedzibę poza Polską. Ukazano zarówno teoretyczne aspekty przepisów wprowadzonych do ustawy o VAT, jak i liczne przykłady odnoszące się do rozliczeń pomiędzy uczestnikami projektów budowlanych.

Publikacja odpowiada m.in. na następujące pytania:

- Jak rozliczyć usługi gwarancyjne wykonywane z pomocą podmiotów trzecich?
- Jak rozliczyć VAT w usługach budowlanych, których świadczenie rozpoczęło się do 31.12.2016 r., a ich zakończenie nastąpi zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1.01.2017 r.?
- Jak generalny wykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na inwestora?
- Jak podwykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na generalnego wykonawcę?
- Jak podwykonawca powinien rozliczyć VAT za wykonane usługi na fakturze wystawionej na innego podwykonawcę?
- Jak rozliczać świadczenia kompleksowe?
- Jak rozliczać dostawę z montażem?

Publikacja przeznaczona jest dla księgowych, doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów, pracowników organów administracji skarbowej oraz sędziów. Zainteresuje również przedsiębiorców oraz właścicieli firm.