Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska


PROFESJONALNY INFORMATOR PRAWNIKA 2020

PROFESJONALNY INFORMATOR PRAWNIKA 2020

Format informatora prawniczego 2020 zbliżony do A5. Dowiesz się z niego o adresach instytucji prawniczych (sąd najwyższy, trybunał konstytucyjny, sądy apelacyjne, okręgowe, rejonowe, siedziby prokuratur, komorników. Zawartość informatora:- praktyczne, funkcjonalne kalendarium,- skorowidz adresów i telefonów,- obszerny wykaz instytucji p

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Jarosław Marciniak

Każda firma powinna co pewien czas przeprowadzać audyt funkcji personalnej nie tylko po to, by ocenić skuteczność działań i ich zgodność z przepisami, ale również po to, by usprawnić obszar zarządzania personelem, a nawet go zrestrukturyzować. Cenną pomocą w przeprowadzeniu analizy sprawności funkcji personalnej może być niniejsz

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Cena: 46,53 zł 59

NOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

NOWE PODEJŚCIE DO ANALIZY WSKAŹNIKOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Tomasz Korol

Autor książki przybliża problematykę efektywności metod analizy ekonomicznej przedsiębiorstw w zakresie oceny ich kondycji finansowej w erze globalizacji, powszechnej niepewności i ryzyka oraz szybko zachodzących zmian w otoczeniu firm. Dokonuje oceny powiązań systemowych wskaźników finansowych, a następnie próby implementacji logiki

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Cena: 54,99 zł 69

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podręcznik z przykładami i zadaniami

Podstawy ekonometrii i teorii prognozowania Podręcznik z przykładami i zadaniami

Dorota Witkowska

Podręcznik zawiera szczegółowe omówienie podstawowych zagadnień z zakresu klasycznej ekonometrii, takich jak: modelowanie zjawisk gospodarczych (pomiar zjawisk gospodarczych oraz specyfikacja i metody doboru zmiennych do modelu, klasyfikacja modeli ekonometrycznych i występujących w nich zmiennych), klasyczna metoda najmniejszych kwadratów,

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Cena: 37,92 zł 51.45

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Skuteczna rekrutacja i selekcja pracowników

Margaret Dale

Successful recruitment and selection. A Practical Guide for Managers. Celem książki jest dostarczenie praktycznej wiedzy, pomysłów i przykładów prostych i ekonomicznych sposobów udoskonalenia każdej fazy procesu rekrutacji i selekcji pracowników. Choć skierowana jest zasadniczo do menedżerów i praktyków zajmujących się personelem,

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Zarządzanie personelem w małej firmie

Zarządzanie personelem w małej firmie

Małgorzata Sidor Rządkowska

Podkreśla się powszechnie, że jedną z barier ograniczających rozwój małych firm są trudności związane z kierowaniem ludźmi. Każde tego typu przedsiębiorstwo ma wprawdzie własną specyfikę i nie istnieje jeden wzorzec postępowania, którym powinni się kierować właściciele, jednak możliwe i pożądane jest dopasowanie prezentowan

Wydawnictwo: Oficyna Ekonomiczna - Wolters Kluwer Polska

Cena: 46,43 zł 63

Polecane działy

Polecane książki