Oficyna prawa polskiego


Polityka rachunkowości w firmie z komentarzem do planu kont

Polityka rachunkowości w firmie 2021 z komentarzem do planu kont

Katarzyna Trzpioła

Praktyczny komentarz zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Opracowanie zawiera przykładową dekretację na każdym z kont uwzględniając przy tym znowelizowane przepisy prawa bilansowego. Komentarz uwzględnia nie tylko postanowienia ustawy o ra

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Kasy fiskalne 2020 z omówieniem ekspertów CMS Cameron McKenna

Kasy fiskalne 2021 z omówieniem ekspertów

Eksperci specjalnie dla nas przygotowali opis nowości w zakresie ewidencji w kasach rejestrujących, które obowiązują od początku 2013 r. i które zostały w trakcie roku wprowadzone. Opiszą także problemy, które pojawiły się w praktyce przy używaniu kasy oraz wskażą na możliwości ich rozwiązania. Uzupełnieniem publikacji są najno

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Czas pracy 2020 przepisy z komentarzem

Czas pracy 2021 przepisy z komentarzem

Szymon Sokolik

Książka Czas pracy 2015 została napisana przez specjalistów z inspekcji pracy i ministerstwa pracy oraz praktyków na co dzień rozwiązujących problemy związane z rozliczaniem czasu pracy. Zawiera też liczne wyroki sądowe oraz stanowiska urzędowe. Dlatego można jej zaufać. Komentarz w przystępny sposób wyjaśnia duże zmiany w zakresi

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

BHP w firmie Płyta CD z dokumentami bhp

BHP w firmie Płyta CD z dokumentami bhp

Szkolenia BHP

Płyta CD zawiera materiały, które zostały przygotowane specjalnie z myślą o inspektorach i specjalistach ds. bhp oraz osobach, zajmujących się prowadzeniem dokumentacji bhp. Znajdują się tu wzory dokumentów niezbędnych do prowadzenia dokumentacji bhp w każdej firmie. Łatwa i intuicyjna nawigacja na płycie CD pozwoli szybko odnaleźć

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Model Konwencji OECD Komentarz

Model Konwencji OECD Komentarz

Brzeziński Bogumił

Oddajemy do Państwa rąk książkę, która nie ma odpowiednika w polskiej literaturze z dziedziny prawa podatkowego. Komentarz do Modelu Konwencji OECD ma w zamierzeniach inicjatorów, redaktorów i wykonawców tego przedsięwzięcia oddać możliwie szeroki i wszechstronny ogląd treści, możliwych wykładni i praktycznych aspektów funkcjonowa

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

BHP na budowie Vademecum bhp

BHP na budowie Vademecum bhp

Klucha

Książka przedstawia wszelkie nieprawidłowości, zagrożenia związane z pracami na budowie, a także bezpieczne metody ich wykonywania. Jest to doskonałe źródło informacji, wskazówek, gotowych rozwiązań, jak bezpiecznie organizować stanowiska pracy na budowie, zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Książka jes

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Dokumentacja w gospodarce odpadowej

Dokumentacja w gospodarce odpadowej

Rosłoń Dorota

Książka zawiera szczegółowe informacje o tym, jakie wymagania formalne muszą spełniać zarówno wytwórcy jak i posiadacze odpadów. W przejrzystych rozdziałach omówione zostały wytyczne dotyczące posiadania decyzji administracyjnych, prowadzenia ewidencji a także uiszczania wymaganych opłat. W publikacji znajduje się też wykaz najwa

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Podatek VAT w instytucjach kultury 2020

Podatek VAT w instytucjach kultury 2021

Tomasz Król

W książce znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, aby właściwe rozliczać się z podatku VAT, również za pomocą prewspółczynnika. Pomogą Ci w tym stanowiska ministra finansów i najnowsze interpretacje podatkowe oraz wyroki sądów. Sprawdź, od kiedy Twoja instytucja kultury musi rozliczać się z fiskusem za pomocą jednolitego pliku

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Zasiłki 2020 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Zasiłki 2021 Ustalanie prawa do świadczeń oraz dokumentacja

Marta Brakoniecka

Wiedza dotycząca zasad przyznawania, obliczania oraz wypłacania świadczeń chorobowych jest ważna nie tylko dla płatników składek uprawnionych do wypłaty tego rodzaju świadczeń, ale również tych, którzy nie posiadają takiego prawa. Z książki dowiesz się, w jaki sposób ustalić prawo do świadczeń przysługujących ubezpieczonym w

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Excel zaawansowany Tom XI Budżetowanie w excelu

Excel zaawansowany Tom XI Budżetowanie w excelu

Cierzniewska Skweres Malina

Książka opisuje kolejne etapy przygotowania budżetu na podstawie danych historycznych oraz prognoz. W kolejnych krokach przedstawia podstawowe analizy ułatwiające budżetowanie oraz importowanie (scalanie) danych z różnych źródeł w celu dokonania poprawek i całościowej analizy. Zarządzanie procesem budżetowania wymaga sprawnego korzys

Wydawnictwo: Oficyna prawa polskiego

Polecane działy

Polecane książki