Oficyna Wydawnicza Branta


Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Prawo zamówień publicznych Komentarz Jaworska

Komentarze Kompaktowe

Komentarz do Prawa zamówień publicznych w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:- zasad i trybu udzielania zamówień publicznych;- postępowania o udzielenie zamówienia;- zawierania umów ramowych; - zamówień sektorowych;- zasad działania organów właściwych w sprawach zamówień p

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 243.79 zł 279

BEZCZELNOŚĆ BEZKARNOŚĆ BEZSILNOŚĆ TERRORYZM NOWEJ GENERACJI

Bezczelność bezkarność bezsilność Terroryzmy nowej generacji

Krzysztof Mroziewicz

To elitarne grono, a jeszcze bardziej elitarna jest grupa przewodników po tym labiryncie, jakim jest współczesny świat. Jednym z owych przewodników jest Krzysztof Mroziewicz. Nadaje się do tej roli doskonale, bo znaczną część swego długiego zawodowego życia spędził jako korespondent i reporter zagraniczny, a był też dyplomatą w Azj

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 28.88 zł 39.99

Ochrona środowiska Zarys wykładu

Ochrona środowiska Zarys wykładu Paczuski

Paczuski Ryszard

To jedna z podstawowych funkcji państwa, przedmiot zainteresowań całej społeczności międzynarodowej, zakres wyspecjalizowanej działalności dydaktyczno-wychowawczej nazywanej „Edukacją ochrony środowiska” – oznaczaną skrótem EE (od ang. Environmental Education), poczynając od pedagogiki dla najmłodszych. Książka zawiera zarys

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 46.89 zł 59

JAKI WYBRAĆ ZAWÓD ZAPLANUJ SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

Jaki wybrać zawód? Zaplanuj swoją przyszłość

Brooks Katharine

Poradnik jest przeznaczony dla uczniów klas maturalnych, studentów, specjalistów zajmujących się zarządzaniem kadrami, rekrutacją i head hunterów. Autorka pisze o jednej z najistotniejszych rzeczy w życiu człowieka, czyli wyborze drogi zawodowej. Pokazuje, w jaki sposób budować mapy myśli, poznawać własne predyspozycje zawodowe, swoj

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 31.00 zł 39

ENCYKLOPEDIA FILOZOFII WYCHOWANIA

Encyklopedia Filozofii Wychowania Jedynak Kojkoł

Stanisław Jedynak

Zamierzeniem Autorów nie jest zaproponowanie Czytelnikowi kolejnej pozycji słownikowej. EFW wykracza poza formułę prac tego typu. Zawiera ona nie tylko zestaw podstawowych terminów i pojęć filozoficznych, ale także zwięźle omawia wybrane problemy, kierunki, szkoły, nurty, prądy filozoficzne. Szereg haseł zamieszczonych w tej książce

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 35.30 zł 39.99

Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe

Marek Szydło

Monografia Wolność działalności gospodarczej jako prawo podstawowe ukazuje tytułową wolność na szerszym tle struktury prawnej konstytucyjnych praw i wolności. Wolność działalności gospodarczej została tu przedstawiona jako złożona sytuacja prawna jednostek wobec władzy publicznej, na którą składa się szereg różnych elementów

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 29.95 zł 39.99

Umowa ubezpieczenia w europie bez granic

Umowa ubezpieczenia w europie bez granic

Katarzyna Malinowska

Książka zawiera analizę zasad umowy ubezpieczenia w oparciu o prawo Unii Europejskiej oraz najnowsze ustawodawstwo i orzecznictwo państw członkowskich UE w tym polskie. Znajomość omawianych w niniejszej publikacji zasad, ich genezy i ewolucji konieczne jest do prawidłowego stosowania norm regulujących stosunek ubezpieczenia, a także formu

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 26.01 zł 28

Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek

Umowa ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej i na cudzy rachunek

Anna Maria Kubiak

Praca Anny Kubiak opisuje konstrukcje prawne stworzone przez reformę prawa ubezpieczeniowego z 2007 roku - jest więc w pełni aktualna. O wadze podejmowanych przez Annę Kubiak zagadnień świadczy fakt, że konstrukcja umów ubezpieczenia na cudzy rachunek jest fundamentem konstrukcji ubezpieczeń grupowych oraz ubezpieczeń zawieranych w ramach

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 26.01 zł 28

Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Zamówienia publiczne Wybrane informacje o wynikach kontroli Prezesa UZP

Łukasz Korporowicz

Celem opracowania jest przybliżenie regulacji ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych Komentarz w kontekście projektów środowiskowych oraz projektów finansowanych ze środków unijnych. Naruszenie w trakcie kontraktowania przepisów tej ustawy może spowodować obowiązek zwrotu przyznanych środków pomocowych. Konieczny

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 22.29 zł 24

Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej

Wynagrodzenie szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej

Adam Szpunar

Praca stanowi próbę przedstawienia węzłowych zagadnień, wiążących się z wynagrodzeniem szkody wynikłej wskutek śmierci osoby bliskiej. Jeżeli śmierć ta nastąpiła wskutek uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, najbliżsi członkowie rodziny zmarłego mogą domagać się odszkodowania jako pośrednio poszkodowani. Chodzi zasadniczo

Wydawnictwo: Oficyna Wydawnicza Branta

Cena: 35.37 zł 44.5

Polecane działy

Polecane książki