Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

169 zł 150.86 zł

Jakub Jankowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381586061
Rok wydania: 2019

Optymalizacja podatkowa w podatkach dochodowych dopuszczalność i prawne granice

Książka podatkowa wyd. Beck przedstawia problematykę prawnych granic optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych. Książka o optymalizacji podatkowej w podatkach dochodowych zawiera kompilację kluczowych kwestii podatkowych, które należy zweryfikować i uwzględnić przy podejmowaniu kluczowych decyzji inwestycyjnych w przedsiębiorstwie. W publikacji omówiono m.in. następujące zagadnienia:

pojęcie „optymalizacji podatkowej" na tle innych form oporu podatkowego;
zakres ryzyka podatkowego w odniesieniu do optymalizacji podatkowej;
prawne uwarunkowania tworzenia krajowych i międzynarodowych struktur podatkowych;
przyczyny prawne optymalizacji podatkowej;
zasady wykładni prawa podatkowego w przypadku optymalizacji podatkowej;
konstytucyjne granice ingerencji administracji skarbowej w czynności cywilnoprawne podatników;
ustawodawstwo krajowe przeciwdziałające szkodliwej konkurencji podatkowej;
system sankcji podatkowych ukierunkowanych przeciwko optymalizacji podatkowej;
mechanizmy ochrony podatników przed zarzutem sztuczności lub nierynkowości transakcji
kluczowe obszary optymalizacji podatkowej;
wewnątrzkrajowe i umowne środki antyabuzywne;
klauzula ogólna obejścia prawa podatkowego;
znaczenie MLI i BEPS dla międzynarodowej optymalizacji podatkowej;
pozaklazulowe formy przeciwdziałania optymalizacji podatkowej,
raportowanie schematów podatkowych;
limity w zaliczaniu do kosztów podatkowych wartości usług niematerialnych oraz kosztów finansowania dłużnego;
najważniejsze zmiany w ustawach o podatkach dochodowych i Ordynacji podatkowej z lat 2018-2019.
Książka skierowana jest do doradców podatkowych, pracowników naukowych, adwokatów, radców prawnych, sędziów sądów administracyjnych, prokuratorów ds. przestępczości gospodarczej, studentów, pracowników Krajowej Administracji Skarbowej i Ministerstwa Finansów, ekonomistów, księgowych, dyrektorów finansowych oraz przedsiębiorców inwestujących na rynku nieruchomości.