Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem 2019

 1. Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
  Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
  Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej na 2019 rok dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie: dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestio ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605380 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3
  Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3
  W 2019 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym. Mają temu służyć m.in.:zobowiązanie doradców podatkowych d ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374033 Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2019
  Infor
 3. Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
  Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
  Książka o ordynacji podatkowej zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2018, poz. 800 ze zm.), które weszły w życie w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788380281165 Autor: Barbara Adamiak
  Wydawnictwo Unimex
 4. Ordynacja podatkowa
  Ordynacja podatkowa
  Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584463 Autor: Adam Mariański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 5. Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
  Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
  Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581028 Autor: Henryk Dzwonkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ordynacja podatkowa Twoje Prawo
  Ordynacja podatkowa Twoje Prawo Stan prawny 2 stycznia 2019 roku
  Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniają ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582933 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 7. Ordynacja podatkowa
  Ordynacja podatkowa Stan prawny na 29 stycznia 2019 roku
  Stan prawny na: 29.01.2019 r. W najnowszym 25. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604574 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer Polska
 8. Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
  Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
  Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043010 Autor: Bogumił Brzeziński
  Wydawnictwo ODDK
 9. Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem
  Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej
  Stan prawny komentarza to 31 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), która wchodzi w życie z dniem 1 marca 2017 r. W ksią ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788380928879 Autor: Ciecierski Michał
  Wolters Kluwer
 10. Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
  Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
  Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280006 Autor: Henryk Dzwonkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck