Ordynacja podatkowa wzory pism z komentarzem 2019

 1. Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter
  Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Babiarz Dauter
  Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej na 2019 rok dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie: dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestio ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381605380 Autor: Duże Komentarze
  Wolters Kluwer Polska
 2. Ordynacja podatkowa Twoje Prawo
  Ordynacja podatkowa Twoje Prawo Ustawa 2019 Stan prawny: 1 września 2019 r. – zawiera zmiany wchodzące w życie 13.9.2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520).
  Twoje Prawo to kieszonkowe wydanie aktualnych tekstów ustaw i rozporządzeń z ordynacji podatkowej, opatrzone słowem wstępnym i indeksem rzeczowym. Umieszczenie haseł w nawiasach kwadratowych, objaśniają ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381582933 Autor: Twoje Prawo
  Wydawnictwo C.H.Beck
 3. Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
  Ordynacja podatkowa Komentarz 2019 Dzwonkowski
  Ordynacja podatkowa. Komentarz do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, praktycznie wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące: właściwości i kompetencji organów ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381581028 Autor: Henryk Dzwonkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 4. Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
  Ordynacja Podatkowa nowości na 2019 rok
  Książka o ordynacji podatkowej zawiera omówienie i analizę zmian regulacji przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( j.t. Dz. U. z 2018, poz. 800 ze zm.), które weszły w życie w ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788380281165 Autor: Barbara Adamiak
  Wydawnictwo Unimex
 5. Ordynacja podatkowa
  Ordynacja podatkowa 2019 Poradnik dla praktyków
  Od 1.1.2019 r. zaczęły obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej. Zostały one wprowadzone przez ustawę z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ust ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381584463 Autor: Adam Mariański
  Wydawnictwo C.H.Beck
 6. Ordynacja podatkowa
  Ordynacja podatkowa przepisy 2019 Stan prawny na 29 stycznia 2019 roku
  Stan prawny na: 29.01.2019 r. W najnowszym 25. wydaniu książki uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:- z 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381604574 Autor: Teksty Ustaw
  Wolters Kluwer Polska
 7. Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)
  Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
  Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043010 Autor: Bogumił Brzeziński
  Wydawnictwo ODDK
 8. Ordynacja podatkowa NIP 2019 Podatki część 3
  Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3
  W 2019 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu przeciwdziałanie optymalizacjom podatkowym. Mają temu służyć m.in.:zobowiązanie doradców podatkowych d ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374033 Autor: Poradnik Gazety Prawnej 2020
  Infor
 9. Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz
  Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz 2020
  Komentarz do ordynacji podatkowej zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa ze szczególnym uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa. Autorzy komentarza - wybitni specjaliści z z ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381078160 Autor: Roman Hauser
  Wolters Kluwer Polska
 10. Ordynacja podatkowa Komentarz Dzwonkowski
  Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski
  Komentarz do ordynacji podatkowej stanowi szczegółowe omówienie zagadnień z zakresu:ogólnego prawa podatkowego,postępowania podatkowego,kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,a także zobowi ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788381280006 Autor: Henryk Dzwonkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck