Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

329 zł 247.49 zł

Duże Komentarze


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381605380
Rok wydania: 2019

Ordynacja podatkowa Komentarz Babiarz Dauter

Z najnowszego komentarza do Ordynacji podatkowej dowiesz się m.in. o nowych regulacjach w zakresie:

dodatkowego zobowiązania podatkowego – sankcji nakładanej na podatnika w przypadku zakwestionowania cen transferowych, wydania decyzji o odpowiedzialności płatnika oraz decyzji z zastosowaniem ogólnej klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania (GAAR);
raportowania schematów podatkowych (MDR) – mechanizmów wykorzystywanych w rozliczeniach podatkowych, których kluczowym celem jest umożliwienie administracji podatkowej szybkiego dostępu do informacji o nadużyciach związanych z planowaniem podatkowym;
cofnięcia skutków unikania opodatkowania;
przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych.
Ponadto znajdziesz komentarze do istotnie znowelizowanych kwestii związanych z:
słownikiem pojęć,
pisemnymi interpretacjami przepisów prawa podatkowego,
cenami transferowymi,
korektą deklaracji,
klauzulą ogólną przeciwko unikaniu opodatkowania.
W komentarzu do Ordynacji podatkowej przedstawiono:
wyczerpujące omówienie przepisów Ordynacji podatkowej ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa,
odwołania do konkretnych stanów faktycznych w sprawach zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądami administracyjnymi,
interpretacje aktualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
analizę bogatej literatury przedmiotu.
Stan prawny: 1 kwietnia 2019 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w życie 30 kwietnia 2019 r. (Dz.U. poz. 694) oraz 4 maja 2019 r. (Dz.U. poz. 730)