Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka
Bestseller

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka

Henryk Dzwonkowski


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381982023
Rok wydania: 2020

Ordynacja podatkowa Komentarz 2020 Dzwonkowski Podatkowe Komentarze Becka

Kolejne, 9. wydanie Komentarza do ustawy z 29.8.1997 r. – Ordynacja podatkowa, który w praktyczny sposób wyjaśnia najważniejsze dla postępowania podatkowego zagadnienia dotyczące:
właściwości i kompetencji organów podatkowych, w tym w zakresie ustalania cen transferowych,
warunków wydawania ogólnych i indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego,
ustalania zobowiązań podatkowych – momentu powstania, wygaśnięcia czy terminów ich płatności wraz z korektą deklaracji,
pozyskiwania przez organy podatkowe informacji podatkowych, w tym o schematach podatkowych od przedsiębiorców, doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych, pracowników banku lub innych instytucji finansowych,
postępowań podatkowych w celu określenia wymiaru podatku, kontroli podatkowej i czynności sprawdzających,
zakresu i obowiązku przestrzegania tajemnicy skarbowej oraz podmiotów zobowiązanych do jej przestrzegania, a także kar.
Komentarz uwzględnia wszystkie zmiany legislacyjne, które zostały wprowadzone od ostatniego wydania. Najważniejsze z nich to:

ustawa z 16.10.2019 r. o rozstrzyganiu sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawieraniu uprzednich porozumień cenowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200), która m.in. określiła sposób i tryb rozstrzygania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania oraz zawierania uprzednich porozumień cenowych, wprowadziła do Ordynacji podatkowej nowy dział IIB, pt. ,,Współdziałanie" a wraz z nim nową instytucję – tzw. Program Współdziałania, którego istotę stanowi dobrowolna współpraca między największymi podatnikami a administracją podatkową,
ustawa z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1520), która m.in. wprowadziła indywidualny rachunek podatkowy, za pomocą, którego dokonywać będzie można wpłat z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz nieopodatkowanych należności stanowiących dochód budżetu państwa oraz poszerzyła katalog podmiotów, które mają dostęp do akt spraw podatkowych o CBA I ABW,
ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. 2019 r. poz. 1649), która m.in. przyznała Szefowi KAS kompetencję do przekazywania Prezesowi UOKiK informacji o ustaleniu prawdopodobieństwa wystąpienia nadmiernego opóźnienia się ze spełnianiem świadczeń pieniężnych,
ustawy z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1018), która zaostrzyła przepisy dotyczącej odpowiedzialności solidarnej podatnika VAT,
Grono autorskie stanowią doświadczeni praktycy: doradcy i eksperci podatkowi a także wybitni znawcy przedmiotu z różnych ośrodków uniwersyteckich, którzy w precyzyjny i przystępny sposób analizują zagadnienia Ordynacji podatkowej, zwracając szczególną uwagę na najnowsze zmiany.