Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym
Bestseller

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny z suplementem elektronicznym

336 zł 242.87 zł

Bogumił Brzeziński


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378043010
Rok wydania: 2017

Ordynacja podatkowa Komentarz praktyczny (z suplementem elektronicznym)

Komentarz do ordynacji podatkowej dla księgowych, doradców podatkowych, pracowniów organów podatkowych, skarbowych i celnych, w tym inspektorzy kontroli skarbowej, sędziowie, notariusze, adwokaci, radcowie prawni, ale również pracownicy nauki, studenci.
Wywołująca ogromne problemy interpretacyjne ustawa – Ordynacja podatkowa została skomentowana w praktyczny i szczegółowy sposób przez doświadczonych praktyków i wybitnych znawców przedmiotu. Autorzy komentarza omawiają kolejno poszczególne działy Ordynacji – przepisy:
- ogólnego prawa podatkowego,
- postępowania podatkowego,
- kontroli podatkowej oraz czynności sprawdzających,
- zobowiązań podatkowych.

W komentarzu do ordynacji podatkowej znajduje się ponad 1400 stron rzetelnie opracowanej wiedzy, na których można znaleźć odpowiedzi na nurtujące pytania i wątpliwości interpretacyjne, w tym m.in.:
- rodzaje świadczeń, do których należy stosować przepisy Ordynacji podatkowej,
- pojęcie podatnika, płatnika i inkasenta i zakresy ich odpowiedzialności,
- obowiązek podatkowy, zobowiązanie podatkowe, podatek,
- wszystko o powstawaniu zobowiązania podatkowego, w tym rodzaje decyzji organów podatkowych w zależności od sposobu powstania zobowiązania podatkowego,
- przedawnienie zobowiązania podatkowego,
- sposoby przygotowania się do kontroli podatkowej itp.

Komentarz przywołuje najnowsze orzecznictwo sądowe, a także interpretacje prawa podatkowego (indywidualne i ogólne).
Najnowszy stan prawny – autorzy omawiają ostatnie, rewolucyjne zmiany w przepisach, w tym: zasadę rozstrzygania wątpliwości prawnych na korzyść podatników, klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania oraz przepisy o utworzeniu Krajowej Administracji Skarbowej.

Integralną częścią komentarza jest suplement elektroniczny zawierający treść Komentarza w formacie PDF z hiperłączami pozwalającymi szybko i łatwo przemieszczać się pomiędzy artykułami ustawy, a także drukować potrzebne fragmenty. Plik suplementu jest do pobrania przez Internet (instrukcja postępowania zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows.