Ordynacja podatkowa NIP 2021 Podatki część 3
Bestseller

Ordynacja podatkowa NIP 2021 Podatki część 3 Stan prawny na 1 stycznia 2020 roku

Publikacja ta zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:
Ordynację podatkową,
ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2021 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych. wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych).
W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP. Przewodniki omawiają poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można dowiedzieć się nie tylko, na czym polega każda zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.W 2021 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.:

określeniu kto odpowiada za zaległości podatkowe gdy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, prosta spółka akcyjna w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu
kiedy można wszcząć egzekucję zobowiązania wynikającego z decyzji o odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej
moment przedawnienia zobowiązania spółki kapitałowej z tytułu dochodów opodatkowanych ryczałtem
Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:

Ordynację podatkową,