Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3

Poradnik Gazety Prawnej 2020


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381376501
Rok wydania: 2020

Ordynacja podatkowa NIP 2020 Podatki część 3

W 2020 r. zaczną obowiązywać ważne dla podatników zmiany w Ordynacji podatkowej mające na celu dalsze uszczelnianie systemu podatkowego w Polsce. Mają temu służyć m.in.:
nowe zasady solidarnej odpowiedzialności nabywcy i sprzedawcy towarów i usług w zakresie VAT,
sposób zaliczania wpłat podatku na różne zobowiązania podatnika,
zmiana sposobu uwierzytelniania podatników na portalu internetowym,
termin wszczęcia egzekucji administracyjnej w zakresie zobowiązań podatkowych wynikających z decyzji podatkowej o odpowiedzialności osoby trzeciej.
Publikacja zawiera komplet podstawowych przepisów podatkowych:

Ordynację podatkową,
ustawę o ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (NIP),
wybrane przepisy wykonawcze (rozporządzenia w sprawach podatkowych) obowiązujące w 2020 r., wydane na podstawie przepisów ustaw podatkowych.
W publikacji zamieszczono również przewodniki po zmianach w przepisach Ordynacji podatkowej i NIP. Przewodniki omawiają poszczególne zmiany przepisów w układzie tematycznym. Dzięki temu łatwo można się dowiedzieć nie tylko, na czym polega każda zmiana, lecz także dlaczego została wprowadzona i czemu ma służyć.