Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

149 zł 106.69 zł

Agata Hryc Ląd


Wydawnictwo: Wiedza i Praktyka
Isbn: 9788326975646
Rok wydania: 2018

Orzecznictwo w zamówieniach publicznych

kompendium, w którym klarownie i w oparciu o najnowsze orzecznictwo przedstawione zostały kluczowe w zamówieniach publicznych zagadnienia. Jest to zbiór praktycznej wiedzy, którą eksperci opracowali w oparciu o stanowiska organów orzekających (m.in. Krajowej Izby Odwoławczej, Sądu Najwyższego, Trybunału Sprawiedliwości UE).
Książka „Orzecznictwo w zamówieniach publicznych” to interpretacje najważniejszych stanowisk organów orzekających w zamówieniach publicznych. Publikacja zawiera wnioski dla wykonawców i zamawiających płynące z orzeczeń odnoszących się do aktualnych przepisów Prawa zamówień publicznych, a wydawanych przez: - Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, - Sąd Najwyższy, - Naczelny Sąd Administracyjny,- wojewódzkie sądy administracyjne, - sądy okręgowe, - Krajową Izbę Odwoławczą,- Główną Komisję Orzekającą.Książka zawiera 22 zagadnienia, z którymi na co dzień mierzą się zarówno wykonawcy, jak i zamawiający. Przy każdym zagadnieniu znajdują się:- kontekst prawny- tezy do najważniejszych orzeczeń,- praktyczny komentarz ekspercki z rekomendacjami, wskazówkami i przykładami- omówienie najważniejszych aspektów praktycznych powiązanych z danym zagadnieniem (w postaci rozwiązań prawdziwych sytuacji z życia uczestników postępowań o zamówienie publiczne).Opracowanie pod red. Agaty Hryc-Ląd, redaktor naczelnej magazynu „zamówienia publiczne w orzecznictwie”.