Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce

Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce

Kobes Paweł


Wydawnictwo: Difin
Isbn: 9788379309559
Rok wydania: 2015

Orzekanie i wykonywanie kary pozbawienia wolności wobec nieletnich w Polsce

Istotą publikacji jest analiza systemu wymierzania i wykonywania kary pozbawienia wolności wobec nieletnich na gruncie prawa polskiego. Czytelnik znajdzie w niej odpowiedzi na następujące pytania:
- Jaki jest obecnie stan oraz charakter przestępczości nieletnich;

- Jaką rolę w systemie środków oddziaływania na nieletnich odgrywa kara pozbawienia wolności;

- Czy obecne regulacje prawne określające zasady wyjątkowej odpowiedzialności karnej nieletnich odzwierciedlają istotę zagrożeń zachowań inkryminowanych, których sprawcami są nieletni;

- Czy zakład karny ma do zaoferowania nieletnim przestępcom coś więcej niż innym kategoriom osadzonych;

- Czy istnieje alternatywa dla kary pozbawienia wolności;

- Jak przedstawiają się polskie rozwiązania prawne dotyczące wyjątkowej odpowiedzialności karnej na tle rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w innych krajach europejskich i standardów międzynarodowych.