Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami

Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami zawieranie umów związanych z obrotem nieruchomościami

259 zł 191,42 zł

Wojciech Gonet


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381609555
Rok wydania: 2019

Pełnomocnictwo prokura

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo) przy zawieraniu umów związanych z obrotem nieruchomościami oraz wyjaśniono zasady udzielania zgód wymaganych do dokonania przedmiotowych czynności i formę właściwą dla przedmiotowych zgód.