Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami
Bestseller

Pełnomocnictwo prokura reprezentacja stron umów w obrocie nieruchomościami

259 zł 211.99 zł

Wojciech Gonet


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381609555
Rok wydania: 2019

Pełnomocnictwo prokura Planowana data wydania: 22.08.2019 roku

Książka jest przeznaczona dla notariuszy, aplikantów notarialnych, radców prawnych, adwokatów oraz referendarzy sądowych. W publikacji przestawiono zasady właściwej reprezentacji różnych podmiotów (w tym: Skarbu Państwa, przedsiębiorców w upadłości, przedsiębiorców realizujących postępowanie restrukturyzacyjne, spółek prawa handlowego, jednostek samorządu terytorialnego, osób małoletnich, osób ubezwłasnowolnionych całkowicie i częściowo) przy zawieraniu umów związanych z obrotem nieruchomościami oraz wyjaśniono zasady udzielania zgód wymaganych do dokonania przedmiotowych czynności i formę właściwą dla przedmiotowych zgód.