Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej

89 zł 72.56 zł

Jan Barcz


Wydawnictwo: EuroPrawo Instytut Wydawniczy
Isbn: 9788376270128
Rok wydania: 2009

Pięć lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej Zagadnienia polityczno-ustrojowe

W 2009 r. mija nie tylko pięć lat od chwili uzyskania przez Polskę członkostwa w Unii, lecz przede wszystkim bez mała 20 lat od zwrotu polityczno-ustrojowego o znaczeniu kluczowym dla dalszego rozwoju naszego kraju. Wśród głównych kierunków polityki niepodległej Polski wyznaczonych przez premiera Tadeusza Mazowieckiego i ministra spraw zagranicznych Krzysztofa Skubiszewskiego było zapewnienie dobrego sąsiedztwa (należy wziąć pod uwagę to, że na początku lat 90. XX wieku „zmienili się wszyscy sąsiedzi Polski), ugruntowanie efektywnej polityki regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej oraz przywrócenie Polsce właściwego miejsca w gronie państw realizujących zasady demokracji i gospodarki rynkowej. Ten ostatni kierunek musiał zakładać jak najszybsze związanie naszego kraju umową stowarzyszeniową ze Wspólnotami, a następnie uzyskanie członkostwa w Unii Europejskiej oraz przystąpienie do struktur Sojuszu Północnoatlantyckiego. Umacnianie i rozwijanie polityki w regionie wymagało przede wszystkim nowego ułożenia relacji Polski z sąsiadami na Wschodzie, Południu oraz Zachodzie. We wszystkich tych obszarach dokonywały się procesy państwowotwórcze, w tym na Zachodzie – szybko postępujące zjednoczenie Niemiec.