Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Roman Hauser


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325587949
Rok wydania: 2016

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD

Pisma procesowe i orzeczenia sądowe w sprawach sądowoadministracyjnych z objaśnieniami i płytą CD stanowi opracowanie około 200 wzorów, które najczęściej występują w sprawach sądowoadministracyjnych. Kolejne, 2 wydanie publikacji uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany, wprowadzone m.in.:
- ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia kolejnego etapu procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne – zmiany wchodzą w życie 11.2.2017 r.;
- ustawą z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1224), która dotyczy wprowadzenia do systemu prawa instytucji asesora sądowego – zmiany weszły w życie 1.1.2016 r.;
- ustawą z 10.7.2015 r. o administracji podatkowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1269 ze zm.), która dotyczy wprowadzenia regulacji prawnych w zakresie: określenia zadań oraz organizacji administracji podatkowej, wprowadzenia systemu obsługi i wsparcia podatnika, regulacji dotyczących pracowników administracji podatkowej, zasad naboru na niektóre stanowiska urzędnicze w administracji podatkowej – zmiany weszły w życie 1.1.2016 r.

Publikacja składa się z rozdziałów podzielonych na: pisma stron oraz czynności sądu. Poszczególne rozdziały dotyczą m.in.:
- wszczęcia postępowania sądowoadministracyjnego,
- udziału stron w postępowaniu sądowoadministracyjnym,
- terminów oraz kosztów postępowania,
- zawieszenia i podjęcia postępowania,
- umorzenia postępowania sądowego,
- orzeczeń sądowych oraz ich prawomocności,
- postępowania wywołanego skargą kasacyjną oraz skargą o wznowienie postępowania sądowego,
- wykonywania orzeczeń sądowych.

Każdy wzór opatrzony jest obszernym komentarzem, w którym Autorzy wyjaśniają najczęstsze problemy powstające podczas tworzenia poszczególnego wzoru. Co więcej, do każdego wzoru zostało dodane orzecznictwo sądowe w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu. Bardzo pomocnym dodatkiem jest płyta CD zawierająca wersje edytowalne wszystkich wzorów zamieszczonych w opracowaniu. Publikacja stanowi profesjonalną pomoc zarówno dla sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, jak i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka okaże się również bardzo pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się w problemami w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany! Wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych. Dostęp trwa od 15 września 2016 r. do 15 września 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych: Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawy prawo o ustroju sądownictwa administracyjnego, Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.