PIT 2020 Komentarz Infor

PIT 2020 Komentarz Infor

Grzegorz Ziółkowski


Wydawnictwo: Infor
Isbn: 9788381374552
Rok wydania: 2019

PIT 2018 Komentarz Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 roku

PIT 2019 Komentarz zawiera praktyczne omówienie każdego przepisu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Uwzględnia zmiany obowiązujące od 1 stycznia 2019 r., w tym m.in. limity kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przez przedsiębiorcę, nowe zasady rozliczania leasingu, nowy podatek od dochodów od niezrealizowanych zysków (tzw. exit tax), dokumentowanie cen transferowych, sprzedaż nieruchomości nabytych w spadku. PIT 2019. Komentarz to nie tylko klasyczny komentarz do konkretnych przepisów, lecz także praktyczne przykłady pokazujące, jak prawidłowo rozliczać Podatek dochodowy. Autor, omawiając konkretne przepisy podatkowe, wskazuje na aktualne stanowisko organów podatkowych, omawia orzecznictwo sądów krajowych (WSA i NSA), Trybunału Konstytucyjnego i Trybunału Sprawiedliwości UE.
W komentarzu o podatku dochodowym od osób fizycznych Czytelnik znajdzie odpowiedzi na pytania nurtujące wszystkich podatników PIT. Zawarte w komentarzu wyjaśnienia pomogą m.in. rozstrzygnąć:
- kto zapłaci podatek z powodu przeniesienia firmy za granicę,
- jaką cześć kosztów związanych z używaniem samochodu osobowego przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów podatkowych,
- jak prawidłowo udokumentować transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi (ceny transferowe),
- kto zobowiązany jest do płacenia podatku od budynków komercyjnych,
- kiedy pracownik uzyskuje przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń,
- jak rozliczać otrzymaną dotację,
- czy zakup nowej maszyny produkcyjnej może być jednorazowo odniesiony w koszty,
- jak i kiedy dokonać korekty kosztów podatkowych,
- kiedy można skorzystać z ulgi na złe długi,
- kto może skorzystać z ulgi na leki,
- czy dieta z tytułu zasiadania w organach samorządu terytorialnego jest wolna od podatku,
- kiedy przekazać zleceniobiorcy rozliczenie pobranych zaliczek w trakcie roku podatkowego.

Komentarz jest niezbędnym narzędziem w codziennej pracy doradców podatkowych, pracowników biur rachunkowych, służb finansowo-księgowych oraz właścicieli firm. Publikacja może być wykorzystywana przez podatników jako swoisty oręż w nierównej walce z organami podatkowymi – dzięki zamieszczonym w niej wyrokom, interpretacjom oraz przykładom.