PIT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy
Bestseller

PIT 2019 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

189 zł 139.91 zł

Beata Hudziak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378046714
Rok wydania: 2019

PIT 2018 komentarz do zmian ujednolicony tekst ustawy

Duże zmiany w PIT od 1 stycznia 2019 r. Czy wiesz, że od 1 stycznia 2019 r. obowiązują zmiany w ustawie o PIT wprowadzone aż 12 ustawami zmieniającymi?
- Czy wiesz, co się zmieniło? Doświadczeni doradcy podatkowi komentują duże zmiany w ustawie o podatku od osób fizycznych, obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. W publikacji omówiono zmiany dot. m.in.:
- zakupu i użytkowania firmowych samochodów osobowych,
- nowej daniny solidarnościowej jako źródła finansowania Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych,
- wprowadzenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych,
- dokumentacji cen transferowych,
- nowej ulgi InnoVATion Box,
- wprowadzenia regulacji dotyczących opodatkowania dochodów z tytułu nierealizowanych zysków (exit tax),
- sposobu ustalenia wydatków na nabycie lub objęcie udziałów (akcji) w spółce kapitałowej powstałej z przekształcenia spółki osobowej,
- podatku od nieruchomości komercyjnych/podatku od przychodów z budynków,
- zbycia nieruchomości/ulgi mieszkaniowej/ulgi termomodernizacyjnej
- terminów wykonania poszczególnych obowiązków podatnika, wzorów oświadczeń, druków itp.

Książka zawiera ujednolicony tekst ustawy o podatku od osób fizycznych z wyróżnieniem zmian obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. wprowadzonych:
- ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2246);
- ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245);
- ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (Dz.U. z 2018 r. poz. 2244);
- ustawą z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji (Dz.U. z 2018 r. poz. 2242);
- ustawą z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215);
- ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193);
- ustawą z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2192);
- ustawą z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy i podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159);
- ustawą z dnia 4 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2126);
- ustawą z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1669);
- ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. z 2018 r. poz. 1540);
- ustawą z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 r. poz. 1291);