PIT Komentarz LEX Bartosiewicz

PIT Komentarz LEX Bartosiewicz

269 zł 191.04 zł

Kubacki


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788326432750
Rok wydania: 2014

PIT Komentarz LEX Bartosiewicz

Nowe wydanie komentarza na 2014 rok autorstwa Adama Bartosiewicza i Kubackiego wyd. Wolters KLuwer.
Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych jest najważniejszą z ustaw podatkowych. W sposób bezpośredni dotyczy ona bowiem miliony podatników, przy czym są to nie tylko podatnicy PIT. Jest istotna także dla podatników CIT - niemal wszyscy są bowiem płatnikami zaliczek na podatek, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
Komentarz zawiera omówienie zmian, które weszły w życie 1 stycznia 2014 r. oraz 1 kwietnia 2014 r., w tym m.in. dotyczące spółek komandytowo-akcyjnych oraz samochodów osobowych. W komentarzu przedstawiono również w szerokim zakresie skutki praktyczne związane z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego odnoszącym się do przepisów o tzw. przychodach nieujawnionych oraz uwzględniono postanowienie Trybunału z dnia 2 kwietnia 2014 r. w tej kwestii. Ponadto w komentarzu zaprezentowano aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych, w tym z 2014 r., dotyczące podatku dochodowego.
Komentarz przeznaczony dla doradców podatkowych, właścicieli biur rachunkowych oraz pracowników działów finansowo-księgowych w przedsiębiorstwach. Zainteresuje także adwokatów i radców prawnych, jak również pracowników organów podatkowych.