CN i PKWIU ze stawkami VAT 2020
Bestseller

CN i PKWIU ze stawkami VAT 2020

Od dnia 1 lipca 2020 roku podstawą identyfikacji stawek VAT stają się - w odniesieniu do towarów Nomenklatura Scalona CN, a w zakresie usług PKWiU 2015. Książka CN 2020 - Nomenklatura Scalona zawiera wyciąg z klasyfikacji CN i PKWiU 2015 z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT z wyjaśnieniami – szczegółowy, pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%). W publikacji także wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5% i 8% bez względu na kod CN czy PKWiU, wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.), wyciąg z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751).

zgodnie z ustawą z dnia 9 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751) – pełny zakres grupowań opodatkowanych inną niż podstawowa stawką VAT (5% i 8%)

CN ze stawkami VAT – wyciąg z klasyfikacji CN z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT 5% i 8% z wyjaśnieniami
PKWiU 2015 ze stawkami VAT – wyciąg z klasyfikacji PKWIU 2015 (w zakresie usług) z przyporządkowanymi odpowiednim symbolom stawkami VAT 5% i 8% z wyjaśnieniami
Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 5% bez względu na kod CN czy PKWiU
Wykaz towarów i usług opodatkowanych stawką 8% bez względu na kod CN czy PKWiU
Wyciąg z ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2018 r. poz. 2174, z późn. zm.)
Wyciąg z ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1751)