Płace od A do Z 2019

Płace od A do Z 2019

Cieślak Monika


Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Isbn: 9788363393984
Rok wydania: 2014

Płace od A do Z 2014

Autorka, trenerka specjalizująca się w kursach i szkoleniach z naliczania płac, przez wiele lat zbierała pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się. Płace od A do Z w 2014 to publikacja która, zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykładowe wyliczenia, przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów.
Stan prawny na 1 marca 2014 rok.
Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorkę rozwiązań problemów płacowych. Często w polskiej praktyce, bez zmiany przepisów prawnych, zmienia się stanowisko organów skarbowych. Przykładem mogą być zmieniające się interpretacje organów na temat opodatkowania pakietów medycznych, imprez integracyjnych czy ubezpieczenia NNW w zagranicznej podróży służbowej na przestrzeni ostatnich lat.
Publikacja zawiera:
- procedura naliczania wynagrodzeń,
- naliczanie wynagrodzeń za czas urlopu, choroby, przestoju, itd.,
- składniki wynagrodzenia uwzględniane przy naliczaniu dodatku i wynagrodzenia za nadgodziny, urlopu, wynagrodzenia chorobowego, itp.,
- sytuacje, gdy należy i gdy nie należy stosować 50% kosztów uzyskania w odniesieniu do wynagrodzenia pracownika,
- naliczanie podatku od umów cywilnoprawnych, w tym zawieranych na kwoty nieprzekraczające 200 zł,
- potrącanie kwoty zajęcia alimentacyjnego z zapłaty pracownika i zleceniobiorcy,
- opodatkowanie wycieczki dla pracowników finansowanej z ZFŚS.

Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac.
W 2013 r. powstała książka Płace od A do Z ćwiczenia, która po przeczytaniu niniejszego podręcznika, ma służyć utrwaleniu materiału przedstawionego w podręczniku. Pozycja ta zawiera setki zadań z zakresu naliczania wynagrodzeń wraz z rozwiązaniami.