Płace od A do Z ćwiczenia 2020 Cieślak
Bestseller

Płace od A do Z ćwiczenia 2020 Cieślak Stan prawny na 1 czerwca 2020 roku

Kolejne wydanie książki z ćwiczeniami i testami z zakresu naliczania wynagrodzeń w płacach. Jeśli chcesz się przekonać czy potrafisz liczyć wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, oddajemy do Twoich rąk książkę – zbiór zadań, ćwiczeń i testów z naliczania wynagrodzeń z odpowiedziami. Książka Płace ćwiczenia zawiera ponad 400 ćwiczeń i pytań z odpowiedziami wraz z omówieniem najczęściej popełnianych błędów. Książka przeznaczona jest dla osób, które chcą samodzielnie nauczyć się naliczania płac lub poszerzyć i uporządkować swoją wiedzę. Zestaw ćwiczeń został opracowany tak, aby rozwiązując ćwiczenia nauczyć się, krok po kroku, naliczania wynagrodzeń w praktyce, w tym obligatoryjnych składników wynagrodzenia.
Książka Płace od a do z ćwiczenia zawiera:
- ćwiczenia, zadania, pytania i testy,
- odpowiedzi wraz ze szczegółowym omówieniem prezentowanych zagadnień,
- wyliczenia ukazujące mechanizmy naliczania poszczególnych składników wynagrodzeń osobowych i bezosobowych tj. zasiłki czywynagrodzenie urlopowe.

Autorka, wykładowca specjalizujący się w kursach i szkoleniach z naliczania wynagrodzeń, koordynator kursów kadrowo-płacowych wie, że najlepiej uczy się w praktyce – licząc pensje. Osobie bez doświadczenia rzadko który pracodawca powierzy samodzielne naliczanie pensji. Autorka opracowała więc zestaw ćwiczeń, by osoba ucząca się zawodu mogła poćwiczyć naliczanie płac „na sucho”. Osobom z kilkuletnim doświadczeniem książka ta może służyć do sprawdzenia, rozszerzenia i usystematyzowania swojej wiedzy. Dzięki niej można utrwalić i uporządkować wiedzę zdobytą w czasie kursów, szkoleń i samokształcenia. Poszczególne rozdziały, jak i zadania w każdym rozdziale, są ułożone od najłatwiejszych do najtrudniejszych.

Po samodzielnym rozwiązaniu zadań, możesz porównać wynik z odpowiedziami, gdzie znajdziesz nie tylko prawidłowe rozwiązanie, ale i omówienie pułapek zawartych w zadaniu. Jest to niezastąpione narzędzie szkoleniowe, jeśli Twoja wiedza będzie sprawdzana w czasie procesu rekrutacyjnego testami i zadaniami. Książka przeznaczona jest zarówno dla osób rozpoczynających pracę w działach płacowych, jak i doświadczonych praktyków naliczania płac, którzy chcą sprawdzić swoją wiedzę i odświeżyć ją kompleksowo.

W książce znajdziesz zmiany w prawie istotne dla płac w związku z pandemią COVID-19, Podsumowanie pozostałych zmian, które weszły w życie w 2020 r., Pracownicze plany kapitałowe, Rodzaje umów, Schematy naliczania umów, Ćwiczenia i rozwiązania, Naliczanie wynagrodzeń pracowniczych - podstawy, Umowy cywilnoprawne, kontrakt menedżerski, wynagrodzenie członka zarządu i członka rady nadzorczej, Pomniejszanie wynagrodzenia za czas choroby i innych nieobecności, Wynagrodzenie chorobowe i zasiłki, Dodatek za pracę w porze nocnej, Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, Wynagrodzenie urlopowe, ekwiwalent za urlop, Odprawy, odszkodowania, Wynagrodzenie za przestój, Wynagrodzenie za dyżur, Potrącenia z wynagrodzenia, zasiłków, ZFŚS i umów cywilnoprawnych, Premia uznaniowa w podstawach, Pracownik na urlopie wychowawczym i macierzyńskim613, Zwrot nadpłaty składek ZUS, Pytania sprawdzające otwarte, Test wielokrotnego wyboru
Stan prawny na 20 kwietnia 2020 roku