Płace od A do Z w 2019 roku

Płace od A do Z w 2019 roku

Cieślak Monika


Wydawnictwo: Wydawnictwo HR Services Monika Cieślak
Isbn: 9788362838943
Rok wydania: 2016

Płace od A do Z w 2016 roku

Cieślak Monika, trenerka specjalizująca się w kursach i szkoleniach z naliczania płac, przez wiele lat zbierała pytania zadawane przez uczestników szkoleń. Wiele z nich powtarzało się. Płace od A do Z w 2016 to publikacja która, zawiera najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi, wzbogacone o przykładowe wyliczenia, przepisy prawne regulujące omawiane kwestie i wykaz najczęściej popełnianych błędów. Nie chcąc unikać tematów trudnych i kontrowersyjnych, autorka poruszyła zagadnienia, dla których nie ma jednoznacznych rozwiązań w systemie prawnym. W takich sytuacjach wskazano praktykowane rozwiązania, zaznaczając istniejące kontrowersje i wątpliwości. Wymaga podkreślenia, iż przedstawione rozwiązania są zalecane, aczkolwiek niniejsza pozycja nie jest źródłem prawa, dostarcza natomiast szeregu wskazówek na temat jego interpretacji. Jest ona źródłem wiedzy na temat praktykowanych i doradzanych przez autorkę rozwiązań problemów płacowych.

Wszystko o zmianach w płacach na 2016 rok w nowym wydaniu książki Pani Moniki Cieślak.
Stan prawny 15 luty 2016 rok

Spis treści
1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2016 r.
- wynagrodzenie minimalne w 2016 r.
- ubezpieczenie społeczne i zdrowotne w 2016 roku,
- czad pracy w 2016 r.
- podatki w 2016 r. - skala podatkowa, zwolnienia, oświadczenia, wyroki,
- odpis na ZFŚS w 2016 r.
- prawo pracy najważniejsze zmiany - zmiany w kp od 22 lutego 2016 roku, limity 33 i 3, umowy o pracę nowe regulacje, urlop macierzyński, nowelizacje ustaw o zwolnieniach i zasiłkach, zestawienie zmian w KP, wnioski o urlop, urlopy, nowe wzory dokumentów.
- zasiłki - zmiany w zasiłkach, które weszły w życie 14 sierpnia 2015, 1 stycznia 2016 i 22 lutego 2016 r.
- ustalanie wynagrodzeń za pracę i innych świadczeń związanych z pracą
- obligatoryjne składniki wynagrodzenia za pracę
- wynagrodzenie i ekwiwalent za urlop
- fakultatywne składniki wynagrodzenia - premia,
- składki na ubezpieczenie społeczne - formularze, zwolnienia, zwroty, świadczenia, fundusz pracy i GŚP, PFRON
- zaliczka na Podatek dochodowy,
- opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze,
- podróże służbowe - krajowe, zagraniczne,
- umowa zlecenie o dzieło,
- kontrakt menedżerski,
- wynagrodzenia członka zarządu,
- korekty listy płac, formularze podatkowe.
- itd