Placet


logistyka-jako-narzedzie-899470i.jpg

Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government

Kulińska Ewa

Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego ma, uzależniony od procesów globalizacji, rozwój komunikacji i dostępu do informacji. Niepodważalne zalety gospodarki elektronicznej to geograficzne uniezależnienie procesów biznesowych od odległości, zmniejszenie kosztów i czasu ich realizacji, zwiększenie dostępności oraz możliwość automatycznej reakcji na sygnał inicjujący proces biznesowy. Te oraz inne czynniki powodują, ż

Wydawnictwo: Placet

Cena: 28.12 zł 31.5

open-innovation-w-909338i.jpg

Open innovation w MSP i podmiotach ich otoczenia w kontekście rozwoju innowacyjnego

Stanisławski R.

MSP stanowią siłę napędową wielu europejskich i światowych gospodarek. Wskazują na to dane ekonomiczne, według których ich udział w ogólnej liczbie przedsiębiorstw, w generowaniu PKB poszczególnych krajów, w jaki sposób i zatrudnieniu aktywnych zawodowo osób nie pozostawia żadnych wątpliwości, co do ich znaczenia. Jednakże z punktu widzenia pojedynczego podmiotu sytuacja nie wygląda już tak dobrze. Biorąc pod uwagę fakt,

Wydawnictwo: Placet

Cena: 33.00 zł 42

inzynieria-zarzadzania-czesc-428037i.jpg

Inżynieria zarządzania część 1 Strategie organizacji produkcji Nowe koncepcje zarządzania

Durlik Ireneusz

Nowe wydanie przynosi cały nowy rozdział poswięcony nowoczesnym koncepcjom zarządzania. Autor przedstawia aktualne koncepcje zarządzania produkcją oraz projektowania i organizowania systemów produkcyjnych, a szczególnie zagadnienia dotyczące integracji ludzi, informacji, wyposażenia technicznego i kapitału w warunkach gospodarki rynkowej z uwzględnieniem stosowania współczesnych osiągnięć techniki high technology. Wskazuje metodo

Wydawnictwo: Placet

Cena: 46.35 zł 59

patalogie-w-zachowaniach-888985i.jpg

Patalogie w zachowaniach konsumentów na rynku

Smyczek Sławomir

Monografia Patologie w zachowaniach konsumentów na rynku stanowi wyróżniającą propozycję na tle publikacji dostępnych na rynku wydawniczym, zajmujących się podobnymi zagadnieniami. Wskazując na elementy decydujące w największym stopniu o wysokiej wartości monografii pragnę odwołać się do kilku kwestii. Monografię oceniam wysoko w kontekście jej oryginalności. Autorzy odnoszą się do problemów, które są w zasadzie nierozpoz

Wydawnictwo: Placet

Cena: 41.25 zł 52.5

ceny-transferowe-494026i.jpg

Ceny transferowe

Barowicz Marek

Z podatkowego punktu widzenia, w międzynarodowej grupie kapitałowej podlegającej różnym jurysdykcjom podatkowym, a tym samym odmiennym obciążeniom podatkowym, dokonuje się transakcji, między poszczególnymi jednostkami, które ukierunkowane są na przerzucanie dochodów (kosztów) tak, aby zmniejszyć (zoptymalizować) obciążenia publiczno-prawne w obrębie całej grupy. Organy podatkowe badają te operacje, pod kątem przepisów obowi

Wydawnictwo: Placet

metodyki-zarzadzania-projektami-368291i.jpg

METODYKI ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI INFORMATYCZNYMI

Szyjewski Zdzisław

Przewiduje się, że zarządzanie projektami będzie stale zyskiwać na znaczeniu, a kierownik projektu informatycznego będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w obecnym wieku. Oceny te wynikają z rosnącej liczby zastosowań systemów informatycznych w coraz bardziej złożonych systemach gospodarczych. Ponadto pojawiają się nowe klasy zastosowań tak zwane mass-update project.

Wydawnictwo: Placet

Cena: 36.15 zł 46

metodyki-zarzadzania-projektami-368291i.jpg

Metodyki zarządzania projektami informatycznymi

Szyjewski Zdzisław

Przewiduje się, że zarządzanie projektami będzie stale zyskiwać na znaczeniu, a kierownik projektu informatycznego będzie jednym z najbardziej poszukiwanych zawodów w obecnym wieku. Oceny te wynikają z rosnącej liczby zastosowań systemów informatycznych w coraz bardziej złożonych systemach gospodarczych. Ponadto pojawiają się nowe klasy zastosowań tak zwane mass-update project.

Wydawnictwo: Placet

Cena: 36.15 zł 46

zarzadzanie-relacjami-z-870313i.jpg

Zarządzanie relacjami z interesariuszami organizacji

Tyszkiewicz Rafał

Partnerskie relacje z interesariuszami, ze względu na obecną rzeczywistość funkcjonowania przedsiębiorstw, mogą stanowić swego rodzaju antidotum na niepewność i burzliwość zglobalizowanego otoczenia zewnętrznego. W tym kontekście mogą one być stosowane jako podstawowy czynnik prze-wagi konkurencyjnej. W konsekwencji polityka rozwoju organizacji dotycząca relacji z interesariuszami nie jest topieniem pieniędzy w enigmatycznych i n

Wydawnictwo: Placet

Cena: 33.00 zł 42

innowacyjnosc-718832i.jpg

Innowacyjność

Kamińska Alfreda

Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw, wobec ciągle niskiego poziomu innowacyjności Polski, stanowi jedno z kluczowych zadań polskiej polityki gospodarczej na najbliższe lata. Innowacyjność jest również przedmiotem zainteresowania samych przedsiębiorców, gdyż jest postrzegana jako główny czynnik decydujący o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw. Celem niniejszej monografii jest zaprezentowanie aktualnych rozważań, wyników

Wydawnictwo: Placet

Cena: 28.88 zł 36.75

inzynieria-finansowa-318639i.jpg

Inżynieria finansowa

Tarczyński Waldemar

Strategie inwestowania, ryzyko inwestowania w tej książce przedstawiono oba aspekty. Czytelnik pozna metody konstruowania, a także metody wyceny instrumentów pochodnych oraz podstawowe ich formy spotykane na rozwiniętych rynkach kapitałowych.

Wydawnictwo: Placet

Cena: 32.15 zł 36

Polecane działy

Polecane książki