Plany kont z komentarzami Gierusz Pałka

 1. Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury
  Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk z suplementem elektronicznym
  Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroni ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047391 Autor: Urszula Pietrzak
  Wydawnictwo ODDK
 2. Zakładowy plan kont z komentarzem 2016
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2020
  29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach pod ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788389179814 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 3. Komentarz do planu kont
  Komentarz do planu kont 2020 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378042013 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 4. Wzorcowy plan kont
  Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem
  Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374965 Autor: Małgorzata Trentowska
  Infor
 5. Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
  Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka aktualny na 2020 rok
  29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem na 2020 rok zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018) i jest aktualny na 2020 rok - zarówno w ustaw ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788389179814 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 6. Plan kont z komentarzem Gierusz
  Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi
  Komentarz wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera: omówienie zasad funkcj ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047193 Autor: Jerzy Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 7. Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Część I Operacje (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji. Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)
  Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pie ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389179 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 8. Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
  Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
  Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Le ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380280960 Autor: Sałdyka Paweł
  Wydawnictwo Unimex
 9. Wzorcowy plan kont 2016 dla małych i średnich firm
  Wzorcowy plan kont dla małych i średnich firm
  Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374965 Autor: Małgorzata Trentowska
  Infor
 10. Zakładowy plan kont z komentarzem 2017
  Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach pod ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788389179814 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów