Plany kont z komentarzami Gierusz Pałka

 1. Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
  Zakładowy plan kont z komentarzem Pałka
  29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach pod ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788389179814 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 2. Plan kont z komentarzem Gierusz
  Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK
  Komentarz o planie kont to kompendium wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Wydawnictwo ODDK przygotowało obszern ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788378047193 Autor: Jerzy Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 3. Wzorcowy plan kont
  Wzorcowy plan kont dla firm z komentarzem
  Publikacja obejmuje całość zagadnień związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych przedsiębiorców. Autorka – biegły rewident – omawia funkcjonowanie wszystkich kont przez wskazanie księgowań typo ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788381374965 Autor: Małgorzata Trentowska
  Infor
 4. Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
  Leksykon księgowego pytania i odpowiedzi Unimex
  Sałdyka, udzielając odpowiedzi na różnorodne pytania, powołuje się nie tylko na obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości, ale również na inne regulacje funkcjonujące w polskim systemie prawa. Le ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788380280960 Autor: Sałdyka Paweł
  Wydawnictwo Unimex
 5. Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788389179791 Autor: Edward Nowak
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 6. Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury
  Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk z suplementem elektronicznym
  Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroni ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788378043584 Autor: Urszula Pietrzak
  Wydawnictwo ODDK
 7. Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Część I Operacje (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji. Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)
  Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pie ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389179 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 8. Zakładowy plan kont z komentarzem 2016
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2020
  29 wydanie książki o Zakładowym Planie Kont z komentarzem zawiera wszystkie bardzo liczne zmiany wprowadzone w ostatnich dwóch latach (2017 i 2018), zarówno w ustawie o rachunkowości, jak i w ustawach pod ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788389179814 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 9. Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań gospodarczych
  Wzorcowy wykaz kont z wyjaśnieniami i wykazem księgowań gospodarczych
  Kolejne wydanie wzorcowego wykazu kont. Nowe, w pełni zaktualizowane i znacznie rozszerzone opracowanie. Wzorcowy wykaz kont (WWK) jest adresowany do jednostek, stosujących w całej rozciągłości przepisy u ...
  Wydanie: 2009 Isbn: 9788392632313 Autor: Muszyńska Barbara
  Wydawnictwo Rachunkowość
 10. Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
  Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
  Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunko ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380928220 Autor: Maria Hass Symotiuk
  Wolters Kluwer Polska