Plany kont z komentarzami Gierusz Pałka

 1. Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2018
  Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2018 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste ósme wydanie Zakładowe ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788389179807 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 2. Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Rachunek kosztów w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Książka dotyczy prowadzenia rachunku kosztów na potrzeby sprawozdawczości finansowej są zgodne z regulacjami rachunkowości. Chodzi tu zwłaszcza o ustawę o rachunkowości, która została dostosowana do ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788389179791 Autor: Edward Nowak
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 3. Plan kont z komentarzem Gierusz
  Plan kont z komentarzem Gierusz
  Komentarz do planu kont zawiera omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych oraz wykaz operacji ewidencjonowanych na tych kontach. Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej te ...
  Wydanie: 2018 Isbn: 9788378043959 Autor: Jerzy Gierusz
  Wydawnictwo ODDK
 4. Zakładowy plan kont z komentarzem 2017
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakłado ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788389179784 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 5. Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
  Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych
  Książka z zakładowego planu kont przeznaczona jest dla kierownictwa podmiotów leczniczych oraz przedstawicieli rad społecznych (rad nadzorczych) odpowiedzialnych za kształt systemu informacyjnego rachunko ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788380928220 Autor: Maria Hass Symotiuk
  Wolters Kluwer Polska
 6. Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
  Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
  W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041627 Autor: Katarzyna Szaruga
  Wydawnictwo ODDK
 7. Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą
  Indeks księgowań operacji zdarzeń gospodarczych w jednostkach prowadzących działalność gospodarczą Część I Operacje (zdarzenia) gospodarcze podlegające ewidencji. Część II Alfabetyczny indeks operacji (zdarzeń)
  Książka o indeksie księgowań to dwutomowe wydanie dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą, które prowadzą pełną ewidencję rachunkową. Składa się ono z dwóch części. W części pie ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788389179 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 8. Instrumenty finansowe w spółkach
  Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań
  Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326963995 Autor: Grzegorz Magdziarz
  Oficyna Prawa Polskiego
 9. Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm
  Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm
  Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2017 i lata następne. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Kl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326497131 Autor: Jerzy Roman Feliński
  Wydawnictwo Sigma
 10. Zakładowy plan kont z komentarzem 2016
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2016
  Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT ze stanem prawnym 02.01.2016 rok stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Komentarz to już 26 wydanie b ...
  Wydanie: 2016 Isbn: 9788389179760 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów