Plany kont z komentarzami Gierusz Pałka

 1. Zakładowy plan kont z komentarzem 2017
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2017 dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  Książka o zakładowym planie kont z komentarzem na 2017 rok dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą wydawnictwa EKSPERT to cenna pomoc każdego księgowego. Dwudzieste siódme wydanie Zakłado ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788389179784 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 2. Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm
  Wzorcowy plan kont 2017 dla małych i średnich firm
  Praktyczny poradnik o sposobach opracowania zakładowych planów kont dla różnych firm na rok 2017 i lata następne. Zawiera kilka wzorcowych rozwiązań wielowariantowych, dostosowanych do specyfiki firm. Kl ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326497131 Autor: Jerzy Roman Feliński
  Wydawnictwo Sigma
 3. Zakładowy plan kont z komentarzem 2015
  Zakładowy plan kont z komentarzem 2015 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa Ekspert stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z kome ...
  Wydanie: 2015 Isbn: Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 4. Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi
  Plan kont z komentarzem Handel produkcja usługi
  Najważniejsze zmiany wprowadzone do XVIII wydania Komentarza do planu kont Wprowadzono zmiany wynikające z aktualizacji ustawy o rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem kategorii jednostek mikro oraz ...
  Wydanie: 2015 Isbn: 9788378042242 Autor: Gierusz Jerzy
  Wydawnictwo ODDK
 5. Zakładowy plan kont 2015
  Zakładowy plan kont 2015 z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą
  Książka ZPK z komentarzem dla jednostek prowadzących działalność gospodarczą autorstwa Mariana Pałki wydawnictwa EXPERT stanowi cenną pomoc każdego księgowego. Publikacja zakładowy plan kont z komen ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788389179746 Autor: Pałka Marian
  Ekspert Wydawnictwo i Doradztwo z zakresu rachunkowości i finansów
 6. Instrumenty finansowe w spółkach
  Instrumenty finansowe w spółkach Praktyczne zestawienie polskich i międzynarodowych regulacji z przykładami księgowań
  Instrumenty finansowe są skomplikowanymi konstrukcjami finansowo-prawnymi. Ich całościowa klasyfikacja jest niezwykle trudna, ponieważ różnią się przedmiotem, strukturą wewnętrzną, a ponadto wiele z ...
  Wydanie: 2017 Isbn: 9788326963995 Autor: Grzegorz Magdziarz
  Oficyna Prawa Polskiego
 7. Komentarz do planów kont
  Komentarz do planów kont (Plan kont dla budżetu. Plan kont dla urzędu i innych samorządowych jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych. Ujednolicony plan kont urzędu jednostki samorządu terytorialnego)(z suplementem elektronicznym). Stan prawny na 30 kwietnia 2012 r.
  Komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040705 Autor: Jan Charytoniuk
  Wydawnictwo ODDK
 8. Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
  Plan kont z komentarzem według ustawy o rachunkowości i MSSF
  W książce zawarto schematy księgowań, pozwalające zrozumieć przebieg wybranych procesów ustalania danych w ewidencji księgowej. Powiązano także konta z pozycjami bilansu oraz rachunku zysków i strat ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378041627 Autor: Katarzyna Szaruga
  Wydawnictwo ODDK
 9. Komentarz do planu kont 2012
  Komentarz do planu kont 2012 dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
  Nowe zasady ewidencji księgowej jednostek budżetowych\r\nobowiązujące od 15 lutego 2012 roku. Zaktualizowane wydanie Komentarza po zmianach wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 styczni ...
  Wydanie: 2012 Isbn: 9788378040514 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK
 10. Komentarz do planu kont
  Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (z suplementem elektronicznym)
  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.:\r\n\r\n ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r ...
  Wydanie: 2014 Isbn: 9788378042013 Autor: Augustowska Maria
  Wydawnictwo ODDK