Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

128 zł 107.05 zł

Dorota Adamek Hyska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611673
Rok wydania: 2018

Plan kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Książka do planu kont stanowi praktyczny przewodnik zawierający objaśnienia do poszczególnych kont przewidzianych dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych. Uwzględnia nowe regulacje ustaw podatkowych i wytyczne KSR nr 11, określające zasady ujmowania środków trwałych, a także nowe wymogi sporządzania sprawozdań finansowych wpływające na kształt planu kont. Poza komentarzem do kont ustalonych przez ustawodawcę publikacja przedstawia:

- przykładową dekretację na każdym z kont księgowych,
- podstawowe zasady ujmowania operacji gospodarczych,
- podstawowe kategorie wyceny aktywów i pasywów,
- powiązania kont księgowych z pozycjami sprawozdania finansowego,
- tekst nowego rozporządzenia wraz załącznikami.
plan kont dla jednostek budżetowych jest adresowany do głównych księgowych oraz pracowników działów księgowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Jak nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości oraz planów kont wpłynie na politykę rachunkowości jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych? W jaki sposób znowelizowane przepisy zmieniły zasady tworzenia zakładowego planu kont oraz prowadzenia ewidencji bilansowej i pozabilansowej?