Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk z suplementem elektronicznym
Bestseller

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk z suplementem elektronicznym

Urszula Pietrzak


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047391
Rok wydania: 2020

Plan kont z komentarzem dla instytucji kultury Pietrzak Oddk z suplementem elektronicznym Stan prawny 1 lipca 2020 roku

Plik suplementu komentarza do planu kont instytucji kultury do pobrania poprzez Internet (instrukcja zamieszczona w książce). Zainstalowanie suplementu wymaga systemu operacyjnego Windows. Suplement elektroniczny zawiera szereg niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie (rtf, xls) umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:
- wzór polityki rachunkowości
- dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości. Wnikliwy komentarz do planu kont instytucji kultury dla praktyków. W publikacji:
Szczegółowy opis funkcjonowania poszczególnych kont:
wykaz typowych operacji księgowanych na danym koncie w korespondencji z kontem przeciwstawnym (oraz zapisami równoległymi),
zasady prowadzenia ewidencji analitycznej,
opis charakteru salda oraz jego prezentacji w bilansie lub rachunku zysków i strat,
zasady wyceny oraz rodzaje dowodów będących podstawą księgowania.
Wzorcowy wykaz kont syntetycznych z proponowaną analityką. Dodatkowo – autorska propozycja wyodrębnienia ewidencyjnego dotacji unijnych w zakładowym planie kont instytucji.
Ewidencja kosztów oraz przychodów w układzie zadaniowym.
Wzór zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości.
Najnowsze wydanie książki zostało zaktualizowane na dzień 1 lipca 2020 r. oraz poszerzone o nowe zagadnienia, w tym m.in.:
inwentaryzacja majątku instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem regulacji Stanowiska Krajowego Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów (Dz. Urz. Min. Fin. z 2016 r. poz. 55) oraz KSR nr 11 „Środki trwałe", jak również rozporządzeń Ministra Kultury dotyczących ewidencji materiałów bibliotecznych i muzealiów;
rozliczenie dochodu podatkowego w instytucjach kultury z uwzględnieniem aktualnych interpretacji dotyczących zwolnienia od podatku dochodowego od osób prawnych instytucji kultury, z wyjątkami wydatków, od których należy odprowadzić podatek;
wzory sporządzania ustrukturyzowanej noty podatkowej jako elementu e-sprawozdania zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów z przykładami wypełnienia;
przewodnik sporządzania sprawozdania z przepływów środków pieniężnych metodą pośrednią, dostosowany do zagadnień występujących w instytucjach kultury.
Cennym rozwinięciem publikacji jest suplement elektroniczny, który zawiera zbiór niezbędnych dokumentów przygotowanych w edytowalnym formacie umożliwiającym dostosowanie do indywidualnych potrzeb:
rozbudowany wzór polityki rachunkowości;
dokumentacja sprawozdania finansowego – wzory bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu własnym, rachunek przepływów pieniężnych, kompletna informacja dodatkowa, wprowadzenie, dodatkowe informacje i objaśnienia zgodne z wymogami ustawy o rachunkowości;
zestawienie pomocnicze dla instytucji kultury pomocne w wypełnieniu CIT-8 i CIT-8/O.
Stan prawny: 1 lipca 2020 r.