Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi
Bestseller

Plan kont z komentarzem Gierusz 2020 ODDK handel produkcja usługi

367.5 zł 274.81 zł

Jerzy Gierusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo ODDK
Isbn: 9788378047193
Rok wydania: 2020

Plan kont z komentarzem Gierusz

Komentarz wiedzy na temat zasad ewidencji operacji gospodarczych występujących w przedsiębiorstwach handlowych, produkcyjnych i usługowych. Obszerny komentarz do planu kont zawiera:
omówienie zasad funkcjonowania poszczególnych kont syntetycznych;
charakterystykę operacji ewidencjonowanych na tych kontach;
założenia systemu rachunkowości finansowej w firmie z omówieniem m.in. zasad tworzenia polityki rachunkowości, prowadzenia ksiąg rachunkowych i przeprowadzania inwentaryzacji.

Precyzyjny wywód, kompleksowe ujęcie skomplikowanej tematyki oraz jednoznaczne interpretacje to niewątpliwe atuty tej publikacji, docenione przez wielu księgowych. Dotychczasowe wydania cieszyły się uznaniem zarówno ekspertów rachunkowości, jak i księgowych praktyków oraz zyskały opinię jednej z zasadniczych wykładni polskiego prawa bilansowego.

Obecne XXII wydanie Planu kont…. uwzględnia wiele istotnych zmian w przepisach prawnych dla przedsiębiorstw, związanych głównie z dużymi zmianami w podatkach dochodowych oraz VAT, w szczególności:
ulga na złe długi – nowe regulacje w podatkach dochodowych i ich wpływ na ujęcie w księgach rachunkowych;
zmiany związane ze stosowaniem mechanizmu podzielonej płatności w VAT (tzw. split payment);
wprowadzenie nowej matrycy stawek VAT;
ujęcie w księgach rachunkowych operacji związanych z rozliczeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) – autorzy wprowadzili nowe konto 246 „Rozrachunki z tytułu wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe”;