Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Agnieszka Szulakowska


Wydawnictwo: Wydawnictwo Presscom
Isbn: 9788365611857
Rok wydania: 2019

Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania

Dzięki książce Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zamawiający zapoznają się ze szczegółowymi informacjami na temat planowania zamówień publicznych, co pomoże im realizować efektywniej zamówienia. Autorka wyjaśnia, w jaki sposób ustalić właściwy tryb postępowania, skalę potrzeb, możliwości finansowe oraz organizacyjne jednostki, a także jak ochronić się przed zarzutem podziału lub łączenia zamówienia w celu ominięcia stosowania przepisów pzp.
Książka Planowanie zamówień publicznych i sporządzanie obowiązkowego rocznego sprawozdania zawiera także przydatne wskazówki dotyczące sporządzania i sposobu przekazywania Prezesowi UZP rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach. Omówiono w nim m.in. zasady dokumentowania postępowań na potrzeby sprawozdawczości, również w zakresie zamówień sektorowych czy zamówień wyłączonych z obowiązku stosowania przepisów ustawy. Wyjaśniono, jak przekazywać sprawozdania, gdy zamawiający pracują w złożonej strukturze organizacyjnej, gdy powierzają udzielenie zamówienia pełnomocnikowi lub udzielają zamówień w ramach grupy kapitałowej. Drugie wydanie uwzględnia zmiany, jakie zostały wprowadzone w drodze nowelizacji pzp, obejmuje aktualne opinie UZP oraz orzecznictwo KIO, RKO, GKO i sądów, a także analizuje szereg praktycznych przykładów.
Książka o zamówieniach publicznych wyjaśnia:
Jakie informacje powinny się znaleźć w planie zamówień, planie postępowań oraz nowym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach?
Co zrobić w sytuacji, gdy w trakcie realizacji planu pojawi się nieprzewidziane zamówienie?
W jaki sposób uwzględnić w rocznym sprawozdaniu zamówienia do 30 tys. euro?