Podatek dochodowy komentarz 2020 prawnych

 1. Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2015
  Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020 Dmoch Beck
  Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381984126 Autor: Wojciech Dmoch
  Wydawnictwo C.H.Beck
 2. Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019
  Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Unimex
  Książka zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających się w codziennej praktyce problemów. Z Leksykonu podatkowego dowiesz się, ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788380281202 Autor: Dorota Kosacka
  Wydawnictwo Unimex
 3. Dochody uzyskane za granicą 2014
  Rozliczanie dochodów zagranicznych Poradnik Gazety Prawnej 2020
  Wśród osób uzyskujących dochody za granicą a także wśród cudzoziemców pracujących w Polsce wiele kontrowersji wzbudza Konwencja MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties). Wprowadz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381377102 Autor: Mariusz Makowski
  Infor
 4. Koszty uzyskania przychodów w CIT
  Koszty uzyskania przychodów w CIT 2020 co jest, a co nie jest kosztem Przykłady, komentarze, interpretacje z suplementem elektronicznym
  Podatnicy rozliczający podatek dochodowy od osób prawnych mogą pomniejszyć podstawę opodatkowania o koszty uzyskania przychodów (KUP). Prawidłowe zaliczenie poniesionych wydatków do KUP jest jednym z na ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046868 Autor: Jarosław Ziołkowski
  Wydawnictwo ODDK
 5. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2017 roku
  Podatek dochodowy od osób prawnych w 2020 roku
  Książka jest obszernym komentarzem do poszczególnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok. Zawiera liczne, najaktualniejsze orzecznictwo i wyjaśnienia organów podatkowych or ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788395649431 Autor: Belon Elżbieta
  Wydawnictwo Podatkowe Gofin
 6. CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje
  CIT w firmie przykłady komentarze interpretacje
  Książka o podatku CIT omawia zagadnienia dotyczące podatku CIT ustalanego na zasadach ogólnych, a także specjalnych danin i sposobów opodatkowania, jakie przewiduje ustawa o podatku dochodowym od osób pr ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788378046790 Autor: Jarosław Ziółkowski
  Wydawnictwo ODDK
 7. Ulgi w CIT
  Ulgi w CIT z tytułu działalności innowacyjnej i inwestycyjnej
  Publikacja szczegółowo omawia problematykę ulg w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do działalności innowacyjnej oraz inwestycyjnej, a w szczególności: ulgi na działalność badawczo-roz ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381980821 Autor: Jakub Jankowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 8. Podatek dochodowy od osób prawnych 2016 Beck
  Podatek dochodowy od osób prawnych 2020 Beck
  Stan prawny: 1 stycznia 2020 r. Z podwójnym stanem prawnym oznaczono treść artykułu, który wchodzi w życie: 1.3.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1655).\r\n1.7.2020 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2200). Książka zaw ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381982917 Autor: Flisek Aneta
  Wydawnictwo C.H.Beck
 9. Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych
  Opinie w sprawach podatkowych dla doradców podatkowych
  Autorzy opracowania skupili się na praktycznych aspektach tworzenia opinii prawnych z zakresu prawa podatkowego i przystępnym wskazaniu standardów ich tworzenia. W książce poruszono nie tylko zagadnienia d ...
  Wydanie: 2020 Isbn: 9788381981392 Autor: Henryk Dzwonkowski
  Wydawnictwo C.H.Beck
 10. Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2018
  Leksykon podatek dochodowy od osób prawnych 2019 Unimex
  Zapomnij o problemach z podatkiem dochodowym od osób prawnych! Leksykon wyd. Unimex zawiera przejrzyste i szczegółowe omówienie wielu praktycznych zagadnień, a także gotowe rozwiązania pojawiających si ...
  Wydanie: 2019 Isbn: 9788380281097 Autor: Kosacka Dorota
  Wydawnictwo Unimex