Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020
Zapowiedź

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2020

Haski Ksawery


Wydawnictwo: Wydawnictwo Sigma
Isbn: 9788360829028
Rok wydania: 2020

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018 Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku

W książce uwzględniono wszystkie zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych. Całość opracowano zgodnie z przepisami podatkowymi odnoszącymi się do roku podatkowego 2018.
W książce omówiono zmiany w ustawie i w przepisach wykonawczych dotyczących:
- podatkowej księgi przychodów i rozchodów,
- zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych,
- karty podatkowej
- amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
- podatku od towarów i usług VAT.
Stan prawny na dzień 1 stycznia 2018 roku