Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

Marciniuk Janusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325515
Rok wydania: 2010

Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych

Komplet: Podatek dochodowy od osób fizycznych - Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych.W bieżącym wydaniu Komentarza uaktualniono objaśnienia do przepisów dotychczas obowiązujących, a także uwzględniono zmiany, które weszły w życie z dniem 1.01.2010 r. W książce podatek dochodowy od osób prawnych komentarz w szczególności zmodyfikowano wykaz zwolnień podatkowych poszerzając go m.in. o zwolnienie świadczeń pieniężnych wypłacanych z funduszy socjalnych pracodawcy lub związków zawodowych oraz o zwolnienie umorzonych kwot kredytów mieszkaniowych, a także dostosowując ten katalog do zmienionych przepisów ustaw o finansach publicznych, powszechnym obowiązku obrony RP oraz grach hazardowych.Ponadto uwzględniono zmiany w wykazie kosztów nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, w którym pojawiła się m.in. dodatkowa opłata produktowa oraz w katalogu przychodów z działalności gospodarczej, który poszerzono m.in. o przychody ze zbycia świadectw energetycznych. Omówiono też zmiany wprowadzone do ustawy w maju 2009 r., tj.: zwiększenie limitu uprawniającego do dokonywania jednorazowej amortyzacji od środków trwałych, zwiększenie limitu przychodów ze sprzedaży, po przekroczeniu którego podatnik traci status małego podatnika oraz prawo wyboru jednego spośród trzech sposobów zaliczania do kosztów podatkowych poniesionych wydatków związanych z pracami rozwojowymi. Podatek dochodowy od osób prawnych - Prezentowany Komentarz zapewni Czytelnikowi zdobycie szczegółowej wiedzy z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych. Gwarantuje to uporządkowana struktura tekstu, powoływane orzecznictwo oraz interpretacje organów podatkowych. Oprócz uaktualnienia Komentarza w odniesieniu do wcześniej omówionych przepisów, w bieżącym wydaniu skomentowane zostały nowe regulacje, które weszły w życie z dniem 1.01.2010 r. Najważniejsze zmiany zostały wprowadzone już w maju 2009 r. Zwiększono wówczas do 100.000 euro roczny limit uprawniający podatnika do dokonywania jednorazowej amortyzacji od środków trwałych wprowadzonych do ewidencji w latach rozpoczynających się w 2009 r. lub 2010 r. Nowelizacja ta zwiększyła ponadto z 800.000 euro do 1.200.000 euro limit przychodów ze sprzedaży, po przekroczeniu którego podatnik traci status małego podatnika. Również od maja 2009 r. przedsiębiorcy mają prawo wyboru sposobu zaliczania do kosztów podatkowych poniesionych wydatków związanych z pracami rozwojowymi. Aktualnie możliwe jest więc zaliczenie tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów podatnika w dacie ich poniesienia lub jednorazowo w roku zakończenia prac, lub też poprzez odpisy amortyzacyjne.