Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami
Zapowiedź

Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami

129 zł 111.49 zł

Anna Główka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381588164
Rok wydania: 2019

Podatek dochodowy od osób prawnych problematyczne przypadki z rozwiązaniami

Poruszane zagadnienia dotyczą: kwalifikacji do źródła przychodów, szczególnych przypadków przychodów i kosztów ich uzyskania, amortyzacji i leasingu, uczestnictwa w spółkach niebędących osobami prawnymi, dokumentacji cen transferowych i odnoszących się do nich przepisów, rozliczania strat podatkowych, zwolnień przedmiotowych, szczególnych reżimów opodatkowania oraz opodatkowania u źródła.

Autorzy koncentrują się na przypadkach sprawiających trudności interpretacyjne (które były przedmiotem sporów między podatnikami a organami podatkowymi). Przedstawiają nie tylko sytuację faktyczną, zarys problemu i jego rozwiązanie (przez odwołanie się do konkretnych przepisów), lecz także merytoryczne uzasadnienie (własna ocenę). Przytaczają również aktualne interpretacje podatkowe i orzeczenia sądowe, przy których dają wskazówki optymalizacyjne. Pomocą będą schematy graficzne obrazujące omawiane sytuacje.

Książka zawiera odpowiedzi m.in. na następujące pytania:

jakie są konsekwencje podatkowe wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego spółki,
jakie są zasady rozgraniczenia przychodów ze źródeł kapitałowych od przychodów z innych źródeł,
kiedy rozpoznawać przychód ze świadczeń nieodpłatnych,
czy przekazanie darowizny przez komandytariusza na rzecz spółki powoduje powstanie przychodu,
czy wydanie przez powiernika ogółu praw i obowiązków w spółce komandytowej skutkuje powstaniem po stronie powierzającego przychodu podlegającego opodatkowaniu,
czy i kiedy niezamortyzowaną wartość zlikwidowanej inwestycji w obcym środku trwałym można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów,
czy w momencie wpływu dotacji należy skorygować wstecznie koszty uzyskania przychodu z tytułu odpisów amortyzacyjnych dokonanych od środka trwałego, czy można dokonać jednorazowej korekty tych odpisów,
czy koszty związane z pozyskaniem dotacji powinny zostać ujęte w wartości początkowej środka trwałego,
jak ustalić, czy wystąpił obowiązek dokumentacyjny w zakresie cen transferowych,
jak zastosować metodę weryfikacji cen transferowych,
czy straty ze zbycia wierzytelności własnych albo nabytych stanowią koszty uzyskania przychodów i jakie warunki muszą wówczas zostać spełnione,
czy z tytułu nabycia usług pośrednictwa w sprzedaży należy pobrać i odprowadzić podatek u źródła,
jak uwzględnić w rozliczeniu podatkowym za 2019 r. straty wygenerowane w latach poprzednich,
kiedy stosować stawkę podatku dochodowego w wysokości 9%, przeznaczoną dla małych podatników,
czy z tytułu zapłaty na rzecz zagranicznej spółki należności za najem samochodów należy potrącać podatek u źródła i jaki zastosować kurs przeliczeniowy,
czy koszty zarządu i ogólne koszty administracyjne alokowane do oddziału podlegają ograniczeniom w zakresie zaliczenia ich do kosztów uzyskania przychodów.