Podatek dochodowy od osób prawnych

Podatek dochodowy od osób prawnych

Bogusław Dauter


Wydawnictwo: LexisNexis Polska
Isbn: 8373346673
Rok wydania: 2006

Podatek dochodowy od osób prawnych

Oddana do rąk Czytelników książka Podatek dochodowy od osób prawnych jest drugą w serii wydawniczej prezentującej dorobek orzecznictwa sądów administracyjnych. Zawiera ona nie tylko orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego, ale także wojewódzkich sądów administracyjnych, jako sądów I instancji, które powstały od 1 stycznia 2004 r. w wyniku reformy sądownictwa. Dokonując wyboru, autorzy starali się uwzględnić wszystkie orzeczenia, które decydowały o ukształtowaniu się określonej linii orzecznictwa albo miały znaczenie dla praktyki organów podatkowych. W niektórych wypadkach powołano orzecznictwo odmiennie interpretujące określoną normę prawną, uznając, że różnorodność prezentowanej argumentacji jest cenna dla kształtowania się trwałej i jednolitej linii orzecznictwa. Opracowanie zostało przygotowane przez zespół asystentów i referendarzy sądowych: Tomasza Burczyńskiego, Tomasza Grzybowskiego, Michała Gwardysia, Lucynę Kaligowską, Krzysztofa Kołtana, Krzysztofa Zaorskiego, Anetę żak, pod redakcją sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego Bogusława Dautera. Publikacja jest skierowana do szerokiego grona: pracowników organów podatkowych, studentów wydziałów prawa i administracji oraz wszystkich, którzy zainteresowani są orzecznictwem podatkowym.