Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Marciniuk Janusz


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325525576
Rok wydania: 2011

Podatek dochodowy od osób prawnych 2011 Podatkowe Komentarze Becka

Prezentowane, jedenaste już wydanie Komentarza do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych jest najobszerniejszą z aktualnie dostępnych na rynku publikacji w tym zakresie. Dzięki uporządkowanej strukturze tekstu, przywołaniu licznego orzecznictwa oraz interpretacji organów podatkowych, a także wieloletniemu wykorzystywaniu w praktyce przepisów ustawy przez jego Redaktora i Autorów, zapewnia Czytelnikowi zdobycie wyczerpującej wiedzy z zakresu tego podatku. Bieżące wydanie niniejszej publikacji zawiera omówienie wprowadzonych w życie z dniem 1.1.2011 r. zmian, a więc zagadnień związanych z wymianą udziałów przy zaangażowaniu podmiotu innego niż spółka kapitałowa, z określaniem kosztów podatkowych w przypadku zbywania lub umarzania udziałów/akcji objętych w zamian za wkład w postaci przedsiębiorstwa, z ustalaniem wartości składników majątku w razie nabycia przedsiębiorstwa lub wnoszenia ich do spółki osobowej, a także ze skutkami odpłatnego zbycia przez taką spółkę rzeczy i praw będących przedmiotem wkładu. Jednym z atutów prezentowanego Komentarza jest jego wyczerpujący charakter, przejawiający się zaprezentowaniem prawideł ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, uwzględniającym zarówno bieżące, jak i historyczne nurty interpretacyjne przepisów, często genealogię, omówienie praktycznych aspektów stosowania prawa podatkowego oraz powiązania z przepisami innych aktów prawnych. Komentarz może być interesujący w szczególności dla tych osób, które w swojej działalności zawodowej lub naukowej stykają się zarówno z praktycznymi, jak i teoretycznymi aspektami opodatkowania osób prawnych, a więc dla pracowników administracji skarbowej, doradców podatkowych, członków zarządów, rad nadzorczych, biegłych rewidentów, dyrektorów finansowych, księgowych, a także dla studentów wydziałów ekonomicznych