Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych 2020

Wojciech Dmoch


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325535674
Rok wydania: 2012

Podatek dochodowy od osób prawnych 2012 Podatkowe komentarze Becka

Komentarz do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (wyd. 3) skierowany jest przede wszystkim do osób zajmujących się problematyką podatku dochodowego od osób prawnych w praktyce. Obejmuje on przede wszystkim analizę poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy. Omówienie to zostało wzbogacone licznymi odniesieniami do interpretacji podatkowych oraz ich oceną, a także do orzecznictwa sądów polskich. Istotnym elementem analizy przedmiotowej problematyki są również zamieszczone w komentarzu przykłady, które zapewniają bardziej kompleksowe wyjaśnienie poszczególnych rozwiązań i mechanizmów, dotyczące: ustalenia roku podatkowego podatnika, w tym podatkowej grupy kapitałowej; ustalenia wysokości dochodu i straty podatnika, w tym podatkowej grupy kapitałowej; sporządzania dokumentacji transakcji z podmiotami powiązanymi oraz mającymi siedziby w tzw. rajach podatkowych; obliczenia dochodu i w przypadku likwidacji spółki lub przekształcania się spółek; ustalenia kosztu uzyskania przychodu; obliczenia dodatnich i ujemnych różnic kursowych.
Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz uwzględnia zmiany w zakresie omawianych przepisów, które miały miejsce w 2011 r. oraz odnosi się do stanu prawnego aktualnego na dzień 1.1.2012 r. Obejmuje w związku z tym odniesienie do nowych rozwiązań w zakresie: kosztów uzyskania przychodów w przypadku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową; zwolnień podmiotowych; ustalania różnic kursowych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Zasygnalizowane zostaną również zmiany zaplanowane na dzień 1.1.2013 r. dotyczące definicji samochodu osobowego stosowanej na użytek omawianej w komentarzu ustawy. Komentarz jest napisany przystępnym językiem oraz charakteryzuje go przejrzysta struktura tekstu. Aktualne brzmienie artykułów wyróżnione jest pogrubionym tekstem, artykuły wchodzące w życie w 2013 r. wyróżnione są dodatkowo kursywą. Komentarz do poszczególnych artykułów podzielony jest na mniejsze jednostki redakcyjne, opatrzone numerem Nb, znajdującym się na marginesie strony. Ponadto w paginie górnej jest podana informacja, który artykuł jest komentowany oraz odpowiednie numery Nb, znajdujące się na danej stronie. Dzięki takiemu rozwiązaniu odnalezienie konkretnego fragmentu nie sprawia trudności.