Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020 Dmoch Beck

Wojciech Dmoch


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788381984126
Rok wydania: 2020

Podatek dochodowy od osób prawnych Komentarz 2020 Dmoch Beck

Komentarz, oprócz analizy poszczególnych przepisów przedmiotowej ustawy zawiera szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny. Ponadto jest wzbogacony odniesieniami do orzecznictwa sądów administracyjnych oraz interpretacji prawa podatkowego.
Prezentowany Komentarz jest niezwykle dopracowaną pozycją, w sposób precyzyjny i jasny. Pozwala zapoznać się Czytelnikowi ze wszystkimi zagadnieniami związanymi z tematyką podatku dochodowego od osób prawnych. Najnowsze wydanie Komentarza w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ww. ustawie. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejszy Komentarz wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.
Niniejszy Komentarz skierowany jest przede wszystkim do praktyków zajmujących się tym podatkiem i poszukujących odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące z tego zakresu, jak również analityków finansowych, radców prawnych, sędziów oraz kandydatów na doradcę podatkowego i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę.
Niniejsze, 5. wydanie Komentarza, bazując na tekście jednolitym z 30.5.2014 r. (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 851) uwzględnia i szczegółowo prezentuje omówienie najnowszych zmian, w tym wchodzących w życie 1.1.2015r., które pojawiły się od poprzedniego wydania. Zmiany obowiązujące od 1.1.2015r. dotyczą m.in.:
- zmian w treści art. 12 (ogólne pojęcie przychodu) wynikających z ustawy z 7.11.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1662);
- zmian w art. 26 (obowiązki płatnika), 27 (zeznania podatkowe) i wprowadzenie nowego art. 27a (forma składania zeznania) wynikających z ustawy z 26.9.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz.1563)
- zmian wynikających z ustawy z 29.8.2014r. (Dz. U. z 2014r. poz. 1328), dotyczących m.in.:
- uszczelnienia systemu podatkowego oraz zwalczenia szkodliwej konkurencji ze strony rajów podatkowych oraz przeciwdziałanie odraczaniu lub unikaniu opodatkowania przy wykorzystaniu mechanizmu przesuwania dochodów do spółek zależnych zlokalizowanych w krajach o preferencyjnych systemach podatkowych,
- wprowadzenia regulacji dotyczącej opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych (ang. Controlled Foreign Corporation),
- doprecyzowania tych spośród obowiązujących regulacji, które budzą wątpliwości interpretacyjne w praktyce, co w ocenie projektodawców powinno przyczynić się do zwiększenia pewności prawa oraz ograniczenia biurokracji.