Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej dewelopera

Opodatkowanie lokalu mieszkalnego w działalności gospodarczej dewelopera

149 zł 113.41 zł

Biblioteka Przeglądu Podatkowego


Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska
Isbn: 9788381606707
Rok wydania: 2019

Podatki

Książka dla adwokatów, radców prawnych oraz doradców podatkowych i księgowych świadczących obsługę podatkowo-prawną na rzecz deweloperów, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz firm realizujących prace budowlane, a także kadry zarządzającej tych firm stanowi omówienie regulacji prawa podatkowego dotyczącej działalności gospodarczej przedsiębiorcy dewelopera w zakresie obrotu lokalem mieszkalnym. Autorka analizuje pojęcia lokalu mieszkalnego i dewelopera jako przedsiębiorcy na gruncie zarówno ogólnego prawa podatkowego, jak i szczegółowych ustaw podatkowych. W książce Opodatkowanie lokalu mieszkalnego przedstawiono:
- problematykę opodatkowania lokalu mieszkalnego podatkiem od nieruchomości, opodatkowanie sprzedaży lokalu mieszkalnego podatkiem od towarów i usług, podatkiem od czynności cywilnoprawnych oraz podatkami dochodowymi, dodatkowe usługi deweloperów związane ze sprzedażą lokali mieszkalnych, w szczególności zarządzaniem najmem oraz realizacją prac wykończeniowych.

Autorka książki o opodatkowaniu lokalu mieszkalnego dokonuje w książce:
-
- analizy opodatkowania lokalu mieszkalnego z punktu widzenia działalności gospodarczej dewelopera, z uwzględnieniem stosowanych przez niego mechanizmów podatkowo-prawnych,
- oceny tych mechanizmów i proponuje najbardziej efektywne rozwiązania dla deweloperów.
W opracowaniu znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień:
- wpływ sposobu ukształtowania inwestycji deweloperskiej na sposób opodatkowania lokalu mieszkalnego i powierzchni powiązanych z lokalem mieszkalnym (komórki lokatorskie, miejsca parkingowe, udział w nieruchomości wspólnej), w tym możliwość wprowadzenia podziału quoad usum - jest to zagadnienie szczególnie istotne dla nabywcy przy podejmowaniu decyzji o zakupie lokalu, wysokość ciężarów podatkowych ponoszonych przez nabywców pozostaje w ścisłym związku z decyzjami podjętymi przez dewelopera na etapie realizacji inwestycji deweloperskiej;
- oświadczenia o rezygnacji ze zwolnienia z opodatkowania lokalu mieszkalnego podatkiem VAT w związku z pierwszym zasiedleniem lokalu:
- problematyka dotycząca kwalifikacji stanu faktycznego jako stanowiącego pierwsze zasiedlenie,
- określenie formy i terminu złożenia takiego oświadczenia,
- wskazanie jakie dokumenty strony powinny przedstawić notariuszowi celem skorzystania z opodatkowania lokalu mieszkalnego podatkiem VAT;
- zarządzanie najmem lokalu mieszkalnego przez dewelopera - opodatkowanie najmu lokalu mieszkalnego w stosunkach między:
- właścicielem jako wynajmującym i deweloperem jako najemcą,
- deweloperem jako wynajmującym i podmiotem trzecim, jako podnajemcą ze względu na klasyfikację lokalu i cel najmu - cel mieszkalny/niemieszkalny/gospodarczy;
- zobowiązania do realizacji prac wykończeniowych przez deweloperów w związku ze sprzedażą lokali mieszkalnych:
- umowa o realizację prac wykończeniowych zawarta przed, jak i po przeniesieniu prawa własności lokalu mieszkalnego,
- skutki podatkowe stosowania przez deweloperów tzw. oświadczeń o budżecie na wykończenie, tj. wliczanie prac wykończeniowych, umeblowania, wyposażenia i doposażenia lokalu, które mają zostać zrealizowane po zawarciu umowy sprzedaży do ceny sprzedaży lokalu;
- działania deweloperów mające na celu dostosowanie cen sprzedaży lokali mieszkalnych do wymogów programów dopłat do kredytów mieszkaniowych, np. poprzez zawieranie dodatkowych umów na czynności przygotowawcze do zawarcia umów sprzedaży i znaczenie podatkowe takich działań;
- klasyfikacja zachęt (dodatkowych usług) stosowanych przez deweloperów w celu wsparcia sprzedaży lokalu mieszkalnego i analiza mechanizmu przenoszenia kosztów tych zachęt na nabywców.