Podatki 2020 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2020 rok

Podatki 2020 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2020 rok

Podatkowe Teksty Ustaw Becka


Wydawnictwo: Wydawnictwo C.H.Beck
Isbn: 9788325540685
Rok wydania: 2012

Podatki 2012 Teksty Ustaw Becka Stan prawny 9 maja 2012 rok Zbiór obejmuje zmiany do Dz.U. z 2012 r. poz. 474

podatki 2012, to najbardziej kompeksowy zbiór aktów prawnych dostępnych na rynku dotyczących tematyki podatków. W książce zamieszczono następujące ustawy podatkowe: Ordynację podatkową 2012, ustawę o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych 2012, ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, ustawę o podatku od towarów i usług 2012, ustawę o podatku akcyzowym, ustawę o podatku od spadków i darowizn, ustawę o podatku od czynności cywilnoprawnych, ustawę o opłacie skarbowej. Do ustaw podatkowych dołączono wydane na ich podstawie istotne rozporządzenia.